Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

Rok 2016 bol pre MH SR ťažký a úspešný, nový bude v znamení investícií, podnikateľského prostredia a cien energie

12.01.2017 15:18

Rok 2016 bol pre MH SR ťažký a úspešný, nový bude v znamení investícií, podnikateľského prostredia a cien energieRok 2016 bol pre ministerstvo hospodárstva ťažký, ale úspešný. Kľúčová úloha v tomto období po parlamentných voľbách bola úspešne zvládnuť úlohy vyplývajúce z predsedníctva Slovenska v rade EÚ. „Môžeme konštatovať, že tak, ako bolo predsedníctvo pre Slovensko mimoriadne úspešné, bolo aj pre MH SR veľkou výzvou, v ktorej sme obstáli,“ zhodnotil minister Peter Žiga.

Zaznamenali sme výrazné úspechy v ťažkých témach, ktoré opakovane ocenila Európska Komisia, aj členské štáty. Podarilo sa uzatvoriť obchodnú dohodu s Kanadou CETA a Ekvádorom, modernizáciu ochranných nástrojov obchodnej politiky proti dumpingovým lacným cenám zo zahraničia a dosiahnuť odbúranie neoprávneného geoblockingu pri elektronickom obchode a väčšiu rovnoprávnosť pri nakupovaní cez internet pre členské štáty. V oblasti energetiky sa pod vedením Slovenskej republiky ako predsedníckej krajiny podarilo dosiahnuť dohodu o bezpečnosti dodávok plynu a spolupráce jednotlivých krajín v prípade problémov. Minister hospodárstva Peter Žiga viedol až tri rôzne rady ministrov EÚ: Energetiku, Konkurencieschopnosť a Obchod na piatich rokovaniach. Okrem toho v Bratislave rezort organizovali tri rokovania na najvyššej úrovni a 13 pracovných podujatí a stretnutí. Výsledkom je rešpekt k Slovensku ako modernému a schopnému štátu a vysoká úroveň vzťahov s inými členskými štátmi a Európskou Komisiou.
Z hľadiska investícií na Slovensko bol rok 2016 mimoriadne úspešný. Z pohľadu počtu projektov, ako aj tvorby nových pracovných miest máme najlepšie výsledky za posledných 5 rokov. Potvrdil, že sme krajina atraktívna pre investorov, so stabilným a priaznivým podnikateľským a politickým prostredím. Podarilo sa nám dotiahnuť nových významných investorov a domáce úspešné spoločnosti rozširovali svoju existujúcu výrobu. Len podľa údajov SARIO sme pritiahli takmer 30 projektov v hodnote viac ako 900 miliónov eur, ktoré priniesli 7500 pracovných miest.  Ďalším pozitívnym trendom je príchod investícií s vyššou pridanou hodnotou, akými sú napríklad R&D centrá alebo centrá služieb. Uzavreté investície majú výrazný exportný potenciál a pozitívny je aj nárast investovania na východnom Slovensku.
V oblasti podnikateľského prostredia sa podarilo presadiť zákon o malom a strednom podnikaní, ktorý okrem iného definuje a umožňuje formy podpory , či dotácií a určuje povinnú diskusiu o regulačnej záťaži podnikateľov.  MH SR vypracovalo národnú stratégiu inteligentného priemyslu (Smart Industry), presadilo „Koncepciu na podporu centier podnikových služieb“, ktoré prispievajú k stabilizovaniu výroby na Slovensku, k zvyšovaniu jej pridanej hodnoty, majú pozitívny vplyv na odbornú zamestnanosť a kvalifikáciu mladých ľudí. Chceme sa zamerať na riešenie konkrétnych problémov slovenských podnikateľov, ktorá si však vyžaduje spoluprácu s viacerými rezortmi. Preto MH SR zriadilo „Medzirezortnú skupinu na najvyššej úrovni pre Doing Business“, ktorej cieľom je riešiť, resp. schváliť okruhy, opatrenia a kritické oblasti podnikania na úrovni štátu s cieľom znižovať byrokraciu a zlepšiť kvalitu podnikateľského prostredia.
V spolupráci so ZAP sa nám podarilo rozbehnúť historický prvý projekt reálnej podpory elektromobility podporou kúpy elektromobilov a plug in  hybridov.
V roku 2017 bude rezort pokračovať v práci na príchode nových investícií – najmä s vyššou pridanou hodnotou a najmä do regiónov, ktoré potrebujú viac pracovných príležitostí. V tomto roku by sme mohli uzavrieť vyše 60 rozpracovaných investičných projektov za 1,8 miliardy eur, ktoré by mohli Slovensku priniesť približne 24.000 pracovných miest.
Do júla plánujeme predložiť na rokovanie vlády návrh balíka opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia. Jeho cieľ je zlepšiť podnikateľské prostredie, znížiť administratívnu záťaž podnikateľov a zlepšiť umiestnenie Slovenska v celosvetovom hodnotení podnikateľského prostredia Doing Business. Sústredíme sa na oblasti zjednodušenia zamestnávania mimo trvalého pracovného pomeru, poskytovania služieb verejnej správy pre podnikateľov, zabezpečenie zdravého konkurencieschopného prostredia, zjednodušenie vypĺňania daňového priznania a podpory podnikania predovšetkým pre malé a stredné podniky.
Chceme tiež docieliť zníženie cien elektriny pre podniky riešením takzvanej tarify za prevádzkovanie systému, ktorá  ovplyvňuje koncovú cenu elektriny. Vláda v programovom vyhlásení prijala záväzok, že prehodnotí TPS a MH SR prinesie na verejnú diskusiu s  podnikateľskou sférou, zamestnávateľmi i s verejnosťou niekoľko návrhov o tom, aký spôsob zvoliť.
Odbor komunikácie MH SR

Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky