Textová verzia
Sobota 24. jún 2017

Reindustrializácia EÚ 2016

27.10.2016 11:59

Reindustrializácia EÚ 2016V rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ sa v dňoch 26. až 28. októbra v Bratislave koná medzinárodná konferencia Reindustrializácia EÚ 2016. Jej účastníci si vymieňajú poznatky o nových trendoch v technológiách, otázkach výskumu, úlohe mladých výskumníkov a spolupráci medzi výskumom a priemyslom . Ministerstvo hospodárstva na nej reprezentoval štátny tajomník Rastislav Chovanec.

"Aj priemysel prechádza výraznou zmenou. Zasahujú do neho nové technológie, digitalizácia, nové postupy v rámci riadenia firmy, či už je to využívanie veľkých dát alebo dátovej analytiky, prípadne cloudy, respektíve úplne nové technológie spojené s komunikáciou. Je veľmi dôležité, aby aj slovenské firmy dokázali zachytiť tento trend, aby sa rozvíjal priemysel na Slovensku ešte rýchlejšie ako doteraz, aj keď sme jednou z najpriemyselnejších krajín," zdôraznil Rastislav Chovanec.
"Európa si musí zachovať konkurencieschopnosť v priemysle, musí mať silnú priemyselnú bázu, a to si vyžaduje spoluprácu všetkých členských štátov. Potrebujeme stratégiu silnú ako päsť – to znamená rámcové podmienky, ako je deregulácia a reformy, ďalej investície, nové zručnosti v práci s dátami a inovatívne technológie," konštatoval generálny riaditeľ Direktoriátu pre výskum a inovácie Európskej komisie Robert-Jan Smits.

(TASR, OK MH)


Fotogalérie:
Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky