Textová verzia
Sobota 24. jún 2017

Rastislav Chovanec sa zúčastnil konferencie Fórum pre centrá podnikových služieb (Business Service Center Forum)

22.05.2015 15:10

Rastislav Chovanec sa zúčastnil konferencie Fórum pre centrá podnikových služieb (Business Service Center Forum)Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec sa dňa 21.5.2015 zúčastnil konferencie, ktorú pripravila Americká obchodná komora v SR, Fórum pre centrá podnikových služieb, ktoré združujúce spoločnosti, ktoré na Slovensku prevádzkujú centrá zdieľaných služieb alebo poskytujú externé služby.

Cieľom tejto konferencie je zvýšiť povedomie verejnosti o sektore podnikových služieb a priblížiť podnikovú kultúru, služby poskytované klientom na Slovensku, Európe a iných častiach sveta, štruktúru zamestnancov, prínos pre slovenské hospodárstvo ako aj slovenské komunity a životné prostredie. Štátny tajomník Chovanec vystúpil v panelovej diskusii, ktorej témou bola atraktivita Slovenska pre investorov v tomto sektore v regionálnej a globálnej konkurencii, regulácia na slovenskom trhu práce a kvalita schopností našich pracovníkov, šance Slovenska udržať si tieto centrá a podporiť ich ďalší rast.

"Centrá si vytvárajú firmy, ktoré sú už na Slovensku etablované. Ide o expanziu ich činností, čo potvrdzuje, že na Slovensku sa im podniká dobre. Je viac ako isté, že ich počet bude rásť, pretože Slovensko sa presúva k projektom s vyššou pridanou hodnotou," myslí si štátny tajomník. Pripomenul, že ide o dynamicky sa rozvíjajúce odvetvie, a preto ministerstvo musí zachytiť aktuálne trendy. "Ponúkame rôzne formy investičných stimulov pre tieto projekty. Musíme sa zamerať aj na vzdelávací systém, aby školy dokázali vyprodukovať absolventov, ktorí majú šancu uplatniť sa v centrách. Chceme zjednodušiť aj administratívne postupy pre príchod manažérov na významné posty," povedal štátny tajomník rezortu hospodárstva. Podľa neho je dôležité presvedčiť aj iné firmy, ktoré sú tu už etablované, aby priviedli k nám aj ďalšie typy produkcií s vyššou pridanou hodnotou.

V súčasnosti centrá zamestnávajú viac ako 23.000 ľudí, z nich 82 % je vysokoškolsky vzdelaných. V tomto priemyselnom sektore našlo uplatnenie až 61 % žien, väčšinou mladí ľudia, keďže priemerný vek zamestnancov je 31 rokov.


Fotogalérie:
Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky