Textová verzia
Utorok 27. jún 2017

Prvé tohtoročné zasadnutie Rady vlády na podporu exportu a investícií

17.02.2016 14:35

Prvé tohtoročné zasadnutie Rady vlády na podporu exportu a investíciíV poradí prvé tohtoročné rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií sa uskutočnilo dnes (17. februára 2016) na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pod vedením jej predsedov - podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka a ministra hospodárstva SR Vazila Hudáka.

Ťažiskovými bodmi rokovania Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií bolo vyhodnotenie perspektívnych exportných komodít v jednotlivých teritóriách sveta na základe preverenia výsledkov analýzy komparatívnych výhod SR prostredníctvom zastupiteľských úradov SR v zahraničí v roku 2015, návrh konceptu vytvorenia systémového a kontinuálneho vzdelávania v oblasti podpory exportu a záverečná správa o efektívnosti účasti Slovenskej republiky na svetovej výstave EXPO Miláno 2015.

Na vedomie bol predložený návrh prioritných ekonomických a prezentačných aktivít SR v zahraničí spojených s účasťou najvyšších ústavných činiteľov, predstaviteľov ekonomických rezortov a ministerstva kultúry SR v roku 2016, vyhodnotenie realizovaných aktivít medzinárodnej ekonomickej spolupráce a prezentácie SR v zahraničí za rok 2015 a plnenie opatrení z materiálov súvisiacich s realizáciou stratégie vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014-2020. Taktiež bolo predložené priebežné hodnotenie spätnej väzby, námetov a požiadaviek podnikateľskej sféry v oblasti podpory exportu, informácia o priebehu a výsledkoch zasadnutí medzi SR a Českou republikou, Bieloruskou republikou, Bulharskou republikou a Srbskou republikou.


Fotogalérie:
Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky