Textová verzia
Štvrtok 25. máj 2017

Projekt SINGAPUR

06.06.2011 10:01

Projekt SINGAPURMinisterstvo hospodárstva SR zanalyzovalo administratívne zaťaženie podnikateľov na Slovensku a dospelo k závratným výsledkom. Celkové administratívne zaťaženie podnikateľov na Slovensku je podľa Inštitútu hospodárskych analýz Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (IHA MH SR) kvantifikované vo výške až 1,98 mld. EUR, čo predstavuje takmer 3% HDP. V rámci tohto administratívneho zaťaženia IHA vytipovalo celkom 180 informačných povinností, ktorými štát zaťažuje podnikanie na Slovensku a ktoré predstavujú celkové náklady na podnikateľskú sféru vo výške až 1,25 mld. EUR ročne. MH SR zosumarizovalo tieto povinnosti do súboru 100 opatrení, ktoré ušetria podnikateľom na Slovensku viac ako 100 mil. EUR ročne.

 

Ministerstvo hospodárstva pripravilo materiál pre radikálne zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku, ktoré v stredu predloží do medzirezortného pripomienkového konania s pracovným názvom: „Projekt Singapur“. Cieľom projektu SINGAPUR je vytvoriť na Slovensku jedno z najlepších podnikateľských prostredí na svete a najlepšie spomedzi krajín strednej a východnej Európy.

Súčasťou materiálu je vyše 100 konkrétnych opatrení na zlepšovanie podnikateľského prostredia. Ide napríklad o založenie firmy za 2 dni, zakladanie firmy za 1 Euro, skrátenie vydania živnostenského oprávnenia, využívanie elektronických výpisov z verejných registrov na právne účely (kataster, obchodný register), či korekciu vyhlášky o zdravom sedení za pracovným stolom.

„Súčasná vláda vynakladá maximálne úsilie, aby potlačila dopady hospodárskej krízy na Slovensku a aby pomohla vytvoriť nové pracovné miesta. Najlepšou cestou ako to urobiť bez zbytočného zadlžovania štátu, je oslobodiť podnikanie na Slovensku a urobiť Slovensko atraktívnejšou krajinou pre investovanie. Prioritou vlády a rezortu hospodárstva pod mojim vedením je zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku a stať sa plne konkurencieschopným, atraktívnym a plnohodnotným obchodným partnerom pre investorov. Kvalitné podnikateľské prostredie je kľúčom k tvorbe nových pracovných miest a k zlepšovaniu životnej úrovne na Slovensku. Koncepcia silného sociálneho štátu zlyhala. Ideme cestou úspechu a prosperity a nie cestou zadlžovania. Grécko je odstrašujúcim príkladom, ako končí krajina pod vedením nezodpovedných politikov", povedal v tejto súvislosti na tlačovej konferencii minister hospodárstva SR J. Miškov.

Návrhy opatrení obsiahnuté v projekte SINGAPUR budú rozdelené na krátkodobé (prijaté ešte v roku 2011) a strednodobé s horizontom plnenia najneskôr do polovice roku 2013. Opatrenia boli vytvorené na základe komunikácie s verejnosťou a dvoch etáp projektu merania administratívnej záťaže. (Ten by mal znížiť administratívnu záťaž do konca roka 2012 v členských krajinách EÚ o 25%.) V oboch etapách sa identifikovalo takmer 180 informačných povinností s celkovými nákladmi na podnikateľskú sféru takmer 1,25 mld. EUR ročne.

Odborný odhad celkovej administratívnej záťaže v SR bol kvantifikovaný na 1,98 mld. EUR, čo predstavuje 3% HDP. Prijaté opatrenia ušetria ročne podnikateľom viac ako 100 mil. EUR.

Proces zlepšovania podnikateľského prostredia bude trvalý. Ministerstvo hospodárstva SR okrem predložených opatrení disponuje zásobníkom ďalších vyše 200 návrhov získaných z komunikácie s verejnosťou. Ich vplyvy sa budú vyhodnocovať a predkladať buď ako rezortné iniciatívy, alebo iniciatívne návrhy Ministerstva hospodárstva SR.

"Aktivity lepšej regulácie sa budú realizovať permanentným a vysoko odborným procesom v spolupráci s verejnosťou, najmä odbornou verejnosťou reprezentovanou podnikateľskými zväzmi a združeniami, tretím sektorom, ale aj jednotlivcami", pripomenula premiérka SR Iveta Radičová.

 

Pre efektívny a flexibilný proces sa vytvorí databáza údajov, systém zberu a hodnotenia vplyvov na podnikateľské prostredie a postupne sa budú budovať kapacity v rezorte Ministerstva hospodárstva SR a na ostatných orgánoch štátnej správy. Medzi inými aktivitami vznikne po prijatí opatrení vládou aj špecializovaná webstránka, na ktorú bude môcť ktokoľvek vkladať návrhy na zlepšovanie podnikateľského prostredia, alebo upozorňovať na nesystémové, či priam nezmyselné opatrenia v legislatíve.

Po skončení tlačovej konferencie minister J. Miškov poskytol médiam aj individuálne stanovisko.

Material na stiahnutie


Zdroj: Komunikačné oddelenie MH SR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky