Textová verzia
Utorok 27. jún 2017

Prihlasovanie do súťaže „Inovatívny čin roka 2015“ predlžené do 22. apríla 2016

12.04.2016 10:37

Prihlasovanie do súťaže „Inovatívny čin roka 2015“ predlžené do 22. apríla 2016Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo deviaty ročník súťaže
o Cenu ministra hospodárstva „Inovatívny čin roka 2015“.
Prihlášky do súťaže možno podávať do 22. apríla 2016.

 

Súťaž sa organizuje v troch kategóriách:

1. Výrobková inovácia (inovácia produktov),

2. Technologická inovácia (procesov),

3. Inovácia služby (netechnologický proces)

Ministerstvo hospodárstva SR poverilo organizáciou súťaže Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru.

Do súťaže sa môže zapojiť každá právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky so svojím produktom, technológiou alebo službou, ktorých inovačný proces bol dokončený v roku 2015, zaslaním vyplnenej prihlášky na adresu organizátora súťaže v predĺženom termíne do 22. apríla 2016.

V súťaži budú ocenené v každej súťažnej kategórii súťažné návrhy, ktoré sa umiestnili na prvom, druhom a treťom mieste v poradí.

Podrobnejšie informácie o súťaži „Inovatívny čin roka 2015“ sú uverejnené na internetovej stránke vyhlasovateľa (www.mhsr.sk) v sekcii Inovácie a na stránke organizátora súťaže (www.siea.sk) v sekcii Inovácie.
Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky