Textová verzia
Sobota 27. máj 2017

Prehĺbenie spolupráce s Bulharskom

24.11.2015 11:35

Prehĺbenie spolupráce s Bulharskom V Sofii sa 23.11. uskutočnilo 3. zasadnutie Konzultačnej komisie medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom hospodárstva Bulharskej republiky. Slovenskú delegáciu na rokovaniach viedol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Miroslav Obert a bulharskú delegáciu námestníčka ministra hospodárstva Bulharskej republiky Daniela Vezieva.

Prioritnou témou bilaterálnych rokovaní bola spolupráca v oblasti energetiky a realizácia spoločných nadnárodných a bilaterálnych energetických projektov. M. Obert v tejto súvislosti rokoval s námestníkom ministra energetiky Bulharskej republiky Z. Stankovom.

Spoločné slovensko-bulharské rokovania boli zamerané aj na rozšírenie spolupráce a výmenu vzájomných skúseností v oblasti podpory startupov, inovácií, ICT, vedy a výskumu, ako aj spoluprácu na úrovni malých a stredných podnikov, v oblasti poľnohospodárstva a lesníctva, ochrany životného prostredia.

Konkrétne projekty spolupráce medzi slovenskými a bulharskými spoločnosťami z oblasti ICT, inovácií a startupov budú prerokované počas pripravovanej oficiálnej návštevy prezidenta SR A. Kisku v Bulharskej republike v dňoch 10. - 11. decembra.


Fotogalérie:
Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky