Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

Predsedníctvo dosiahlo dôležitú dohodu o obchodovaní s nerastmi z konfliktných oblastí

22.11.2016 21:32

Predsedníctvo dosiahlo dôležitú dohodu o obchodovaní s nerastmi z konfliktných oblastí Predsedníctvo Rady EÚ a Európsky parlament dosiahli v Štrasburgu neformálnu dohodu o nariadení, ktoré má zastaviť financovanie ozbrojených skupín prostredníctvom obchodovania s nerastmi z konfliktných oblastí. Cieľom tohto nariadenia je podnietiť spoločnosti EÚ k zodpovednému získavaniu cínu, tantalu a zlata. Tieto nerasty sa bežne používajú vo výrobkoch každodennej potreby vrátane mobilných telefónov, automobilov a šperkov.

„Dnešok potvrdzuje naše odhodlanie posilniť úsilie o to, aby sa ozbrojeným skupinám po celom svete zabránilo využívať obchodovanie s nerastmi na financovanie ich činností a šírenie konfliktu,“ povedal slovenský minister hospodárstva a predseda Rady Peter Žiga. „Týmto nariadením sa zavedú do praxe záväzky, ktoré EÚ na tento účel prijala. Zároveň však neprinesie dodatočnú byrokratickú záťaž pre európske spoločnosti, ktoré obchodujú v súlade so stanovenými pravidlami. Občania EÚ zas nadobudnú istotu, že ich nákupy nebudú mať presah na dodržiavanie ľudských práv v krajinách sužovaných konfliktom,“ dodal.
Nariadenie stanovuje jasné povinnosti získavať zdroje pre „hornú“ časť výrobného procesu, ktorá zahŕňa ťažbu a rafináciu týchto nerastov, zodpovedným spôsobom. Vzťahovať sa bude na väčšinu kovov a nerastov dovážaných do EÚ, pričom pre obmedzený okruh dovozcov bude platiť výnimka z týchto povinností. Nariadenie tiež umožní spoločnostiam, aby sa stali zodpovednými dovozcami na základe písomného vyhlásenia poskytnutého príslušnému orgánu v členskom štáte, že dodržiavajú povinnosti náležitej starostlivosti stanovené v nariadení. Zoznam týchto dovozcov bude uverejňovať Komisia. Príslušné orgány budú vykonávať kontroly, aby zabezpečili, že európski dovozcovia nerastov a kovov dodržiavajú svoje povinnosti náležitej starostlivosti.
Komisia navyše zavedie niekoľko ďalších opatrení na zlepšenie náležitej starostlivosti zo strany spoločností EÚ v „dolnej“ časti dodávateľského reťazca, ktoré používajú tieto nerasty ako zložky na výrobu tovarov. Komisia zároveň navrhne príručku vrátane nezáväzných usmernení, ktoré by mali pomôcť spoločnostiam a najmä malým a stredným podnikom pri identifikácii oblastí postihnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí.
Z hľadiska Rady ešte musia dohodu schváliť členské štáty. Očakáva sa, že predsedníctvo predloží dohodnuté znenie na schválenie veľvyslancom členských štátov 7. decembra 2016.
Rada prijala svoju pozíciu k týmto rokovaniam v decembri 2015.
MZV, Odbor komunikácie MH SR

 


Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky