Textová verzia
Streda 28. jún 2017

Pracovný obed ministra s veľvyslancami EÚ

24.07.2015 13:08

Pracovný obed ministra s veľvyslancami EÚMinister Vazil Hudák sa vo štvrtok 23.7.2015 v súvislosti s budúcoročným predsedníctvom Slovenska v Rade Európskej únie stretol s veľvyslancami krajín EÚ v SR na pracovnom obede . Usporiadal ho veľvyslanec Holandského kráľovstva Richard van Rijssen, ktoré bude predsedníckou krajinou Únie v prvom polroku 2016.

Minister informoval veľvyslancov o prioritách Slovenska na predsednícke obdobie SK PRES 2016. Je to predovšetkým oblasť energetiky s dôrazom na synergie medzi energetickou politikou a politikou zmeny klímy a zvýšenie energetickej bezpečnosti a konkurencieschopnosti, a tiež priemyselná politika a podporné opatrenia zamerané na zlepšenie konkurencieschopnosti EÚ so zreteľom na automobilový, elektrotechnický, oceliarsky, energeticky náročný priemysel a podporu inovácií. Pozornosť chce SR venovať aj sprehľadneniu a zjednodušeniu legislatívy a nemenej dôležitým bude ukončenie rokovaní o dohode o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve medzi EÚ a USA (TTIP). Ministerstvo hospodárstva plánuje vo vlastnej gescii v Bratislave celkovo 16 podujatí SK PRES 2016, z toho tri neformálne Rady ministrov: pre energetiku, konkurencieschopnosť a obchod. Ďalšími podujatiami sú neformálne zasadnutia výborov a pracovných skupín, workshopy a konferencie, zamerané na oblasti lepšej regulácie, energetickej efektívnosti, MSP, podnikania a obchodnej politiky – služieb a investícií.

 


Fotogalérie:
Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky