Textová verzia
Utorok 27. jún 2017

Pozvánka na seminár Obnova verejného osvetlenia v Sliači

26.10.2015 12:39

Pozvánka na seminár Obnova verejného osvetlenia v SliačiO tom, ako úspešne zrealizovať projekt rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia, sa bude hovoriť na ďalšom seminári s názvom Obnova verejného osvetlenia, ktorý sa tentoraz uskutoční 3.11.2015 v hoteli Kaskády v Sliači.

Podujatie organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU.


Program seminára je rovnaký ako na prvom podujatí, ktoré sa uskutočnilo 26.10. 2015 v Piešťanoch. Seminár je znovu určený predovšetkým pre zástupcov miest a obcí, ktoré pripravujú obnovu verejného osvetlenia. O možnosť rekonštruovať verejné osvetlenie vďaka prostriedkom z európskych fondov prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast sa tento rok uchádzalo 529 obcí a miest. Časť z nich už dostala rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku, ďalšie žiadosti sa posudzujú.

Na seminári sa bude hovoriť o aktuálnych možnostiach podpory obnovy verejného osvetlenia z európskych fondov, o systémoch financovania počas realizácie rekonštrukcie, ale aj o spôsoboch, ako si zabezpečiť financovanie v počiatočnej fáze projektu. Samostatná prezentácia je pripravená na tému, čo všetko má obsahovať dokumentácia k verejnému obstarávaniu v prípade obnovy verejného osvetlenia. Prednášky budú venované aj náležitostiam záverečného svetelnotechnického merania, ktoré má potvrdiť, či rekonštruované osvetlenie spĺňa technické normy súvisiace s osvetlením komunikácií. Podrobne sa budú rozoberať aj postupy pri realizácii projektu obnovy.

Vstup na podujatie je bezplatný. Podmienkou je včasná registrácia prostredníctvom online formulára. Prihlásiť sa možno najneskôr do pondelka 2.11.2015 do 10. h alebo do naplnenia kapacity podujatia.

Viac informácií a registrácia na: http://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-10079/pozvanka-na-seminar-obnova-verejneho-osvetlenia-v-sliaci/


Zdroj: SIEA Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky