Textová verzia
Sobota 24. jún 2017

Pozvánka na konferenciu Úspory energie v obciach a mestách

29.04.2015 13:18

Pozvánka na konferenciu Úspory energie v obciach a mestáchO možnostiach financovania energeticky úsporných opatrení v samosprávach, ale aj nových požiadavkách a trendoch pri obnove budov a rekonštrukcii verejného osvetlenia sa bude hovoriť na konferencii „Úspory energie v obciach a mestách“, ktorá sa uskutoční 25. a 26. 5. 2015 v hoteli Holiday Inn v Žiline.

Konferenciu organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) aj v spolupráci so Združením miesta a obcí Slovenska a Úniou miest Slovenska. Podujatie je pripravené v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Vstup na podujatie je bezplatný. Záujemcovia o účasť sa môžu zaregistrovať prostredníctvom online formulára zverejneného na stránke SIEA.

Konferencia je určená predovšetkým zástupcom miestnej samosprávy a štátnej správy, vrátane pracovníkov stavebných úradov

Účastníci konferencie získajú prehľad o možnostiach, ako dosiahnuť zníženie spotreby energie a teda aj zníženie výdavkov na prevádzku budov a verejného osvetlenia. Prednášky sú venované aktuálnym povinnostiam vyplývajúcim pre správcov a prevádzkovateľov budov z legislatívy, ale aj príležitostiam, ktoré im pomôžu požiadavky pri znižovaní spotreby energie splniť. Hovoriť sa bude o energetických auditoch, ktoré budú podmienkou získania podpory na obnovu budov z verejných zdrojov, a tiež o garantovaných energetických službách, ktoré umožňujú splácať investície do niektorých druhov opatrení z dosiahnutých úspor.

Témy jednotlivých prednášok boli vybrané aj s ohľadom na blížiace sa termíny vyhlásenia pripravovaných výziev na predkladanie žiadostí o európsku podporu pri projektoch zameraných na obnovu verejných budov z Operačného programu Kvalita životného prostredia a Integrovaného regionálneho operačného programu, ako aj pri projektoch rekonštrukcie verejného osvetlenia z končiaceho sa Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Bližšie informácie o konferencii, jej programe, ako aj podmienkach účasti nájdete na webovom sídle SIEA: http://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-8890/pozvanka-na-konferenciu-uspory-energie-v-obciach-a-mestach/
Zdroj: SIEA Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky