Textová verzia
Utorok 27. jún 2017

Poslanci schválili novelu zákona o regulácii v sieťových odvetviach

10.05.2017 15:34

Poslanci schválili novelu zákona o regulácii v sieťových odvetviachNovela zákona prináša do oblasti regulácie cien energie vyššiu mieru informovanosti a transparentnosti procesov a súčasne zachováva nezávislosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Ide o reakciu na situáciu z minulého a začiatku tohto roka, keď ÚRSO rozhodol o cenových návrhoch na poslednú chvíľu a odmietol námietky, vrátane tých od rezortu hospodárstva, ktoré žiadalo vypracovať analýzu dosahov cenových rozhodnutí.

Novela zákona o regulácii v sieťových odvetviach z dielne MH SR, ktorú dnes definitívne schválila NR SR, počíta s tým, že funkcia predsedu ÚRSO a predsedu Regulačnej rady ÚRSO sa oddelí.
 
Odvolania bude posudzovať nezávislá a nestranná Regulačná rada, ktorá už nebude personálne prepojená  s úradom. Kompetencia v prípade menovania predsedu ÚRSO sa podľa novely presunie na vládu. Je to náležité a logické, keďže zodpovednosť za energetickú politiku v SR nesie vláda. Vláda SR rozhodne o novom predsedovi úradu, ide však len o kreačnú kompetenciu. Pri výkone svojich právomocí bude predseda úradu od vlády plne nezávislý.
"Náš pán prezident stratí možnosť menovať predsedu úradu, ale súčasne získava novú kompetenciu pre orgán, ktorý vyššou inštanciou ako regulačný úrad, teda vo vzťahu k  Regulačnej rade," doplnil minister hospodárstva Peter Žiga. Upozornil, že hlava štátu bude mať právomoc kreovať zloženie Regulačnej rady a menovať jej predsedu. Počet podpredsedov ÚRSO sa zvyšuje na dvoch.
 
Ministerstvo hospodárstva a životného prostredia budú mať po novom procesné postavenie účastníka konania vo vybraných cenových konaniach. Prax ukázala, že je to potrebné a účelné z hľadiska informovanosti ministerstiev o cenovom konaní ako účastníka konania vzhľadom na celospoločenský záujem (predovšetkým z pohľadu cieľov a priorít energetickej resp. vodohospodárskej politiky štátu). Súčasne však ÚRSO v cenových konaniach zostáva v plnej miere nezávislým orgánom. Treba tiež zdôrazniť, že ide len o niektoré vybrané konania. V prípade MH SR ide o cenové konania, ktoré sa týkajú prirodzených monopolov v prípade návrhov ceny v oblasti distribúcie elektriny a plynu. Ministerstvá budú mať výlučne práva vyplývajúce z práv účastníka konania, nejde o žiadne vstupovanie do cenových rozhodnutí, ako by bolo napríklad blokovanie, vetovanie alebo iné zasahovanie. O návrhu ceny nezávisle a nestranne rozhodne ÚRSO. „Takzvaný cenový chaos by sa po zavedení nových pravidiel nemal opakovať,“ zdôraznil minister Peter Žiga.
 
Regulačná rada ÚRSO plní dozornú funkciu a v cenových konaniach je odvolacím orgánom. Po novom sa bude musieť vyhodnocovať aj vplyv návrhu ceny energií na jednotlivé skupiny odberateľov.

Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky