Textová verzia
Sobota 24. jún 2017

Posilňovanie spotrebiteľského vedomia

28.08.2015 09:25

Posilňovanie spotrebiteľského vedomia27. augusta 2015 pripravilo MH SR spotrebiteľsko-vzdelávací seminár pre učiteľov a pedagógov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Ide o pokračovanie úspešného pilotného projektu z minulého roka, zameraného na prípravu vzdelávania najmladších spotrebiteľov.

Pedagógovia okrem vzdelávacích seminárov majú k dispozícii aj učebné pomôcky a propagačné materiály, ktoré jednoduchou a hravou formou priblížia žiakom základné informácie z oblasti ochrany spotrebiteľa.

 

Štátny tajomník Rastislav Chovanec poukázal na dôležitosť vzdelávania v otázkach ochrany spotrebiteľa a na potrebu posilnenia spotrebiteľskej gramotnosti žiakov stredných škôl. Pripomenul, že v nadväznosti na veľký záujem o pilotný seminár, ktorý sa konal v Bratislave minulý rok, MH SR tento rok pripravilo obdobné vzdelávacie semináre aj pre pedagógov stredných škôl v Trenčianskom a Košickom samosprávnom kraji. Riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu Bratislavského samosprávneho kraja Roman Csabay poďakoval školám za aktívnu účasť na seminári a ocenil úspešnú spoluprácu s ministerstvom.

 

Pedagógovia mali možnosť vypočuť si prednášky k trom témam:

 

1.       Ochrana spotrebiteľov na finančnom trhu (Ministerstvo financií SR),

2.       Slovenská obchodná inšpekcia a ochrana spotrebiteľa (SOI), 

3.       Cezhraničné nakupovanie a riešenie sporov (Európske spotrebiteľské centrum, MH SR).

 

Po prezentáciách diskutovali prednášajúci s účastníkmi o aktuálnych otázkach a problémoch v oblasti ochrany spotrebiteľa, ako aj o vypracovaných učebných pomôckach a ich využití. Pedagógom bola ponúknutá aj možnosť dohodnúť si prednášku Európskeho spotrebiteľského centra priamo na vyučovaní v sídle ich školy, keďže pracovníci Európskeho spotrebiteľského centra sa aktívne venujú prednáškovej činnosti v oblasti ochrany práv spotrebiteľov v rámci celého Slovenska.

 

 


Fotogalérie:
Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky