Textová verzia
Sobota 29. apríl 2017

Peter Žiga: Ambíciou slovenského predsedníctva je prispieť k vytvoreniu odolnej a konkurencieschopnej Energetickej únie

01.07.2016 11:46

Peter Žiga: Ambíciou slovenského predsedníctva je prispieť k vytvoreniu odolnej a konkurencieschopnej Energetickej únie Kľúčový cieľ je bezpečná a čistá energia za dostupné ceny pre spotrebiteľov. S touto myšlienkou vstupuje do slovenského predsedníctva v Rade EÚ minister hospodárstva Peter Žiga, ktorý viedol rokovanie o energetickej a klimatickej politike EÚ. Pred viacerým eurokomisármi a členmi vlády ju tlmočil ako moderátor dnešného klastra „Energetická a klimatická politika, doprava a prírodné zdroje“ v Bratislave.

Európske hospodárstvo potrebuje zásadný investičný impulz, ktorý ho nasmeruje k udržateľnému rastu a novým pracovným príležitostiam. V oblasti energetiky patrí medzi najväčšie výzvy EÚ jej importná závislosť. Únia v súčasnosti dováža až 53 % svojej energie, čo z nej robí najväčšieho importéra energie na svete. „Ambíciou slovenského predsedníctva je prispieť k vytvoreniu odolnej a konkurencieschopnej Energetickej únie s výhľadovou politikou v oblasti zmeny klímy. Kľúčovým cieľom je pre nás bezpečná a čistá energia za dostupné ceny pre spotrebiteľov,“ povedal minister Peter Žiga. Na naplnenie tejto ambície potrebuje Únia integrovaný energetický trh otvorený väčšej hospodárskej súťaži.

 

Zvyšovanie energetickej bezpečnosti EÚ minister Žiga zaradil medzi najvyššie priority slovenského predsedníctva. „Preto za mimoriadne dôležitú agendu považujeme rokovania o legislatívnych návrhoch týkajúcich sa bezpečnosti dodávok plynu a revízie rozhodnutia o medzivládnych dohodách v oblasti energetiky,“ zdôraznil. Na základe pokroku dosiahnutého v Rade a Európskom parlamente začne slovenské predsedníctvo rokovania s Európskym parlamentom a Komisiou s cieľom dosiahnuť fungujúci kompromis v tejto oblasti.  

 

S EP a EK budeme taktiež rokovať o návrhu nariadenia o energetickom označovaní výrobkov s cieľom dosiahnuť konečnú dohodu. Slovenská republika otvorí diskusiu o zmenách v smernici o energetickej efektívnosti a v smernici o energetickej hospodárnosti budov, ktoré Komisia plánuje predložiť na jeseň 2016. 

 

„Synergie medzi politikou klímy a energetiky považujeme za kľúčovú tému v dosahovaní cieľov EÚ,“ pripomenul Peter Žiga. Preto sa týmto spoločným aspektom energetickej politiky a politiky klímy bude venovať spoločné neformálne zasadnutie ministrov pre energetiku a životné prostredie krajín EÚ v Bratislave 12. júla. Následne 13. júla budú ministri pre energetiku diskutovať o problematike cien energií najmä v kontexte ich vplyvu na konkurencieschopnosť priemyslu EÚ a v súvislosti pripravovanou správou EK o cenách a nákladoch energií. 

 

Na dnešnej diskusii sa zúčastnili šiesti komisári EK – podpredseda EK pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič, komisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel A. Cañete,  komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella, pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan, pre dopravu Violeta Bulc a pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis. Slovenskú stranu zastupovali ministri hospodárstva Peter Žiga,  životného prostredia László Sólymos, dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Roman Brecely, zdravotníctva Tomáš Drucker, ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná a štátny tajomník MŽP Norbert Kurilla.


Zdroj: Odbor komunikácie, MH SR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky