Textová verzia
Utorok 27. jún 2017

P. ŽIGA: Členské štáty dosiahli kompromis v otázke bezpečnosti dodávok plynu

06.12.2016 11:16

P. ŽIGA: Členské štáty dosiahli kompromis v otázke bezpečnosti dodávok plynu Ministrom štátov EÚ zodpovedným za energetiku sa v pondelok podarilo schváliť kompromisný návrh nariadenia o bezpečnosti dodávok plynu. Vyhlásil to náš minister hospodárstva Peter Žiga, ktorý zasadnutiu predsedal. Na základe dosiahnutého kompromisu môže Rada EÚ začať rokovať s Európskym parlamentom a Európskou komisiou.

„Vypracovali sme kompromisný návrh, ktorý jednotlivé krajiny pripomienkovali a dnes sme dospeli k záverečnému textu,"  skonštatoval Peter Žiga. Návrh stanovuje jasné pravidlá v regionálnej spolupráci, solidarite a výmene informácii pri zmluvách na dodávky zemného plynu. Podľa ministra je po dnešku EÚ bližšie k vytvoreniu energetickej únie. „Hovorili sme o solidarite, o transparentnosti v prípade dodávok, ale nie o jednej krajine, ale o Európskej únii ako celku, ktorý sa musí sa správať smerom dovnútra aj navonok jednotne," dodal šéf rezortu hospodárstva.
V otázke regionálnej spolupráce vzniknú skupiny štátov, ktoré vzišli z analýzy rizík možných výpadkov dodávok plynu. Prostredníctvom krízových modelov by mali dostať štáty v prípade výpadkov návrhy na riešenie situácie. „Solidarita je mechanizmom poslednej inštancie, ak už všetky ostatné núdzové nástroje zlyhali," vysvetlil Peter Žiga s tým, že solidárne štáty dostanú finančnú kompenzáciu na základe výpočtov odrážajúcich ich národné špecifiká.
Členské štáty sa zhodli na tom, že si chcú vymieňať informácie o obchodných zmluvách na dodávku zemného plynu,  s výnimkou cien. „Dlhodobé kontrakty, ktoré zabezpečujú viac ako 40 % ročnej spotreby členských štátov, bude posudzovať stanovený orgán s ohľadom na bezpečnosť dodávok v členskom štáte aj širšom regióne," povedal minister Žiga. Poskytovanie údajov sa bude týkať aj menších zmlúv, ktoré majú strategický význam.
Členské štáty prvýkrát diskutovali o novom balíku opatrení návrhov EK, ktoré majú priniesť čistejšiu a efektívnejšie využívanú energiu, vyššiu energetickú bezpečnosť a viac slobody v tejto oblasti pre spotrebiteľov. Podľa Petra Žigu sa reakcie na balík rôznili. Zazneli návrhy, aby bol balík v súlade klimatickými cieľmi, prinášal viac predvídateľnosti a stability, alebo prispel k väčšej integrácii trhov s elektrickou energiou. Poľsko napríklad presadzovalo, aby časť elektrickej energie mohlo naďalej vyrábať v uhoľných elektrárňach.
 
TASR, Odbor komunikácie MH SR

Fotogalérie:
Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky