Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

Oznámenie o strategickom dokumente – ZISŤOVACIE KONANIE

16.10.2015 15:40

Oznámenie o strategickom dokumente – ZISŤOVACIE KONANIEMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov začalo zisťovacie konanie strategického dokumentu "Revízia Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast - verzia 7.1“.

Dokument je dostupný na http://www.mhsr.sk/zistovacie-konanie---oktober-2015/146155s


Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky