Textová verzia
Sobota 24. jún 2017

Oznámenie o rokovaní Rady vlády SR na podporu exportu a investícií

09.03.2017 11:06

Oznámenie o rokovaní Rady vlády SR na podporu exportu a investíciíPrvé tohtoročné rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií sa uskutoční 15. marca 2017 (streda) od 14,00 hod. na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pod vedením jej predsedov - ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka a ministra hospodárstva SR Petra Žigu. Ťažiskovými bodmi rokovania budú Východiská pre vypracovanie Bielej knihy proexportnej politiky 2017 a Návrhy inovatívnych foriem kapacitného posilnenia ekonomickej diplomacie.

Hlavným zámerom Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií je zabezpečiť koordináciu presadzovania obchodno-ekonomických záujmov SR a jednotnej prezentácie SR v zahraničí prostredníctvom intenzívneho dialógu a vzájomnej spolupráce medzi štátnou správou a zástupcami podnikateľského sektora.
MZVaEZ SR informuje verejnosť o možnosti zúčastniť sa na zasadnutí Rady vlády SR na podporu exportu a investícií. Podmienkou je registrácia do 10. 3. 2017 do 12,00 hod. na emailovej adrese rvpei@mzv.sk (verejnosť), resp. tlac@mzv.sk (novinári).
 

Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky