Textová verzia
Sobota 24. jún 2017

Odborný seminár Podpora podnikateľských subjektov - aktuálne projekty a výzvy

20.03.2017 14:39

Odborný seminár Podpora podnikateľských subjektov - aktuálne projekty a výzvySlovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravila v tomto roku cyklus kooperačných a vzdelávacích podujatí na podporu exportu pod názvom SARIO Business Link. Sériu podujatí SARIO Business Link otvára 22. marca 2017 odborný seminár Podpora podnikateľských subjektov - aktuálne projekty a výzvy, ako oficiálne sprievodné podujatie veľtrhu CONECO -RACIOENERGIA 2017, ktoré bude v priestoroch výstaviska EXPO INCHEBA Bratislava v Programovom centre Haly B1.

Odborný seminár  SARIO Business Link — Podpora podnikateľských subjektov - aktuálne projekty a výzvy ponúkne praktické informácie o možnostiach zapojenia sa do najnovších aktuálnych výziev Operačných programov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, napr. na poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, možnosti zapojenia sa do projektov rozvojovej pomoci z rôznych oblasti stavebníctva, energetiky, vodného či odpadového hospodárstva prostredníctvom programov Slovak AID, 
diskusiu a networking s prednášajúcimi a so zástupcami Podnikateľského centra MZVaEZ SR. Účasť na seminári je bezplatná, je nutné sa registrovať na http://www.sario.sk/sk/coneco2017. Vstup na veľtrh si riešia návštevníci individuálne.
 
 

Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky