Textová verzia
Utorok 27. jún 2017

Nový TV spot k OP KaHR

21.08.2015 13:44

Nový TV spot k OP KaHRV pondelok 17. 08. 2015 sa začala televízna informačná kampaň zameraná na prezentovanie výsledkov Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo hospodárstva SR.

Kampaň prebieha prostredníctvom 30 – sekundového animovaného TV spotu, ktorý s pomocou grafických ilustrácií stručne predstavuje najdôležitejšie výsledky operačného programu dosiahnuté od roku 2007. Jednotlivé výsledky sú prezentované formou prirovnaní, ktoré majú pomôcť divákovi lepšie si predstaviť ich rozsah a dopad. Vysielanie TV spotu prebieha v dvoch celoštátnych a šiestich regionálnych televíziách. V jednotlivých regiónoch Slovenska (Západ, Stred, Východ) majú ľudia možnosť sledovať regionálne variácie spotu prezentujúce výsledky operačného programu v danom regióne. Kampaň bude prebiehať až do novembra tohto roku.

Cieľom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bolo v programovom období 2007 – 2013 zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti v jednotlivých regiónoch Slovenska, a to prostredníctvom podpory projektov v oblasti podnikania, inovácií, energetiky a cestovného ruchu.

TV spot si môžete pozrieť tu: https://youtu.be/8ycehMDoSww

 


Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky