Textová verzia
Utorok 27. jún 2017

Nové možnosti hospodárskej spolupráce so Singapurom

24.09.2015 12:38

Nové možnosti hospodárskej spolupráce so SingapuromMinister hospodárstva SR Vazil Hudák dnes prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Singapuru pre Slovenskú republiku so sídlom v Singapure pána Wai Chuen Chay. Cieľom stretnutia bolo posúdenie súčasného stavu vzájomnej hospodárskej spolupráce s dôrazom na zadefinovanie nových možnosti pre jej ďalší rozvoj.

Podľa singapurského veľvyslanca je potrebné stavať na priamych kontaktoch podnikateľskej sféry. Pripomenul, že v tomto roku navštívia SR dve podnikateľské delegácie s cieľom nadviazania priamej spolupráce so slovenským firmami a spoločnosťami. Minister Hudák zdôraznil, že Singapur považujeme za krajinu, ktorá je stimulujúcim faktorom regionálnej spolupráce juhovýchodnej Ázie; finančným kapitálom a kapacitou obchodných možností presahuje nielen svoje geografické hranice, ale i hranice regiónu. Nakoľko viac ako 85% singapurského HDP generuje sektor služieb, máme záujem práve o spoluprácu v jeho segmentoch s akcentom na výskum a vývoj, informačné technológie, nanotechnológie, inovácie a budovanie klastrov, najmä pokiaľ ide o rozvoj automobilového priemyslu a biotechnológií.

Vazil Hudák tiež spomenul činnosť a aktivity singapurskej organizácie pre podporu obchodu “Trade Development Board (TDB)” so sídlom v Budapešti, ktorá teritoriálne pokrýva aj SR. Konštatoval, že jej aktivity doteraz neprekročili maďarské hranice, hoci na Slovensku má relevantného partnera – SARIO. Podľa neho by naštartovanie aktivít TDB aj vo vzťahu k SR bolo veľmi prospešné.


Fotogalérie:
Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky