Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

Nová perspektíva Elektrárne Vojany

25.02.2016 12:16

Nová perspektíva Elektrárne VojanyMinister hospodárstva Vazil Hudák a minister financií Peter Kažimír podpísali dnes vo Vojanoch Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom financií SR a spoločnosťou Theta Energy Group.

Spoločnosť Theta Energy Group (TEG) má v úmysle na Slovensku investovať, modernizovať, rozvíjať a vytvárať lokálne zdroje trvalých a bezpečných dodávok energie vo forme elektriny a tepla prostredníctvom implementácie inovatívnych a inteligentných technológií. Je pripravená v prípade úspešných vzájomných rokovaní na Slovensku preinvestovať 600 - 800 mil. USD, pričom by malo vzniknúť 800 trvalých pracovných miest.

"Už dlhší čas premýšľame, ako pripraviť perspektívnu budúcnosť pre túto elektráreň. Je to problém, ktorý trápi nielen vládu, ale najmä občanov v regióne. Som rád, že v ramci snahy hľadania riešenia pre budúcnosť sme našli partnera z USA, ktorý ponúka elektrárni novú perspektívu. Ľudia, ktorí začali pracovať na projekte sa pri príchode na miesto nezľakli, ale naopak, vracali sa späť a hľadali riešenia. Investor hovorí o dvoch aspektoch investície. Jedna časť je samotná modernizácia elektrárne a druhou je vytvorenie technologického parku na území elektrárne Vojany, ako aj v okolí, kde sa dajú vyvíjať a vyrábať inovatívne technológie, ktoré by sa následne mohli vyvážať do celého sveta," objasnil minister Hudák. 

Elektráreň Vojany dlhodobo generuje stratu a v júni 2015 v nej došlo aj k racionalizačným opatreniam formou znižovania počtu zamestnancov. Keďže ide o región s nezamestnanosťou 16 - 20 %, na pôde ministerstva hospodárstva sa v tom období následne konalo niekoľko stretnutí na úrovni ministra financií Petra Kažimíra, vtedy povereného aj vedením rezortu hospodárstva. Ich výsledkom bola po vzájomnom oboznámení sa so situáciou v Elektrárňach Vojany dohoda oboch strán, že téma ďalšieho fungovania Elektrárne Vojany a hľadanie riešenia, aby jej prevádzka nemusela byť postupne odstavená, budú predmetom pripravovaných spoločných rokovaní predstaviteľov akcionárov. Ministerstvo financií a ministerstvo hospodárstva mali záujem posudzovať situáciu v Elektrárňach Vojany a hľadať spoločné riešenie. Vzájomné rokovania so spoločnosťou Theta Energy Group trvali niekoľko mesiacov. Štát má v Elektrárňach Vojany podiel 34 %.


Fotogalérie:
Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky