Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

Nárok na včasné varovanie o prerušení alebo odstávke dodávky elektriny

26.02.2016 14:54

Nárok na včasné varovanie o prerušení alebo odstávke dodávky elektrinyObčan, ktorého bazálne životné funkcie sú závislé od odberu elektriny, napr. podporné dýchanie v domácnosti, má nárok na včasné varovanie o odstávke elektriny. Musí byť však evidovaný v databáze dodávateľa elektriny.

Zdravotne indikovaný odberateľ elektriny v domácnosti, ktorý je nahlásený u svojho dodávateľa elektriny, je potom adresne informovaný o každom plánovanom obmedzení alebo prerušení distribúcie elektriny do jeho domácnosti. Za zdravotne indikovaného odberateľa elektriny je považovaný každý zraniteľný odberateľ elektriny v domácnosti, ktorého bazálne životné funkcie sú závislé na odbere elektriny napr. podporné dýchanie v domácnosti.

Evidenciu takýchto občanov dodávatelia elektriny aktualizujú každý rok, preto je v zmysle zákona potrebné, aby evidovaný zdravotne indikovaný odberateľ elektriny vždy do 31. marca preukázal, že pretrvávajú podmienky, na základe ktorých bol zaradený do evidencie zdravotne indikovaných odberateľov elektriny. Pokiaľ ide o nového pacienta, môže sa nahlásiť do databázy kedykoľvek v roku.

Čo robiť, ak niekto patrí do kategórie zdravotne indikovaných odberateľov elektriny?

Takýto zdravotne indikovaný odberateľ elektriny (pacient) oznámi a preukáže svojmu dodávateľovi elektriny, že jeho životné funkcie sú závislé od odberu elektriny. Informáciu môže zdravotne indikovaný odberateľ elektriny oznámiť aj priamo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, do ktorej je jeho domácnosť pripojená. Je potrebné, aby pacient požiadal o zaradenie do databázy prostredníctvom formulára obsahujúceho povinné údaje o zdravotne indikovanom odberateľovi a priložením požadovaných príloh.

Mnohí takíto pacienti o tejto život zachraňujúcej možnosti nevedia, a to napriek tomu, že zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike, ktorý to umožňuje, platí už od septembra 2012. MH SR preto pripravilo v spolupráci s MZ SR pre týchto občanov informačný leták, ktorý bude v krátkom čase distribuovať MZ SR prostredníctvom lekárov priamo k pacientom.


Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky