Textová verzia
Sobota 24. jún 2017

Na východe Slovenska vznikne viac ako 600 nových pracovných miest

09.09.2015 15:51

Na východe Slovenska vznikne viac ako 600 nových pracovných miestV utorok 8.9.2015 navštívil minister Vazil Hudák viacero miest na východe Slovenska. Súčasťou cesty ministra bola návšteva spoločnosti Konfektion E – SK, s.r.o. v Prešove a otvorenie nového závodu v Kružlove. Minister hospodárstva zároveň ohlásil ďalšie dve nové investície vo východoslovenskom regióne, a to v mestách Michalovce a Kežmarok. Cieľom jeho cesty bolo oboznámiť sa priamo na mieste aj so situáciou v regióne a stavom v podniku, ktorý sa uchádza o štátnu pomoc.

Firma Konfektion E – SK, s.r.o. v Prešove, ktorá je aj žiadateľom o investičnú pomoc má jediného spoločníka, spoločnosť Konfektion E Elektronik GmbH, Spolková republika Nemecko. Produkty skupiny sú určené pre oblasti komunikácie a pre systémy spracovávajúce informácie, ktoré zahŕňajú káblovú televíziu, mobilné telefóny a systémy dátovej komunikácie a spracovania informácií, elektroniku pre letectvo a pre ozbrojené sily a majú využitie aj v automobilovej, železničnej a inej doprave. Spoločnosť plánuje v krátkej budúcnosti realizáciu nového investičného zámeru s oprávnenými nákladmi v nominálnej výške 7 700 000 Eur v období rokov 2013 – 2016, pričom v priamej súvislosti so zámerom sa do konca roku 2016 vytvorí 375 nových pracovných miest.

Vazil Hudák, minister hospodárstva

„Som rád, že spoločnosť, ktorá pôsobí na Slovensku už niekoľko rokov má záujem o rozširovanie svojej výroby a opätovné investovanie na Slovensku. O to viac, že ide o región východného Slovenska, s vysokou mierou nezamestnanosti. Je to zároveň dôkazom toho, že naše podnikateľské prostredie vytvára podmienky na to, aby investori mali záujem na Slovensku nie len naďalej podnikať, ale svoju výrobu aj rozširovať.“

Popoludní sa minister zúčastnil na slávnostnom otvorení novej firmy, spoločnosti FLAMEshoes, s.r.o., ktorá je na Slovensku prvou výrobnou investíciou z Čínskej ľudovej republiky, so sídlom v regióne so silnou tradíciou výroby obuvi na Slovensku, v lokalite Kružlov, okres Bardejov. Spoločnosť FLAMEshoes, s.r.o. bola založená v septembri 2013 s počtom 30 zamestnancov a v súčasnosti sa venuje na Slovensku výrobe produktov z materiálu EVA (etylén vinyl acetát). Firma predložila na MH SR aj svoj investičný zámer „Vybudovanie nového závodu na výrobu gumovej obuvi“ V priamej súvislosti s investičným zámerom spoločnosť vytvorí 150 nových pracovných miest.

Minister hospodárstva ohlásil na východe Slovenska rozširovanie výroby aj ďalších dvoch spoločností, a to BHS Drives and Pumps v Michalovciach a v spoločnosti Deltrian v Kežmarku.

Firma BHS Drives and Pumps sa zameriava na výrobu elektromotorov a čerpadiel pre práčky. V nasledujúcom období chcú rozšíriť vývojové centrum pre elektroniku, čím vytvoria 40 nových pracovných miest, z toho 90% pre vysokoškolský vzdelaných. Priemernú mzdu plánujú vo výške 2 553 €. Spoločnosť DELTRIAN v Kežmarku vyrába filtračné systémy na výrobu osvetlenia. Ich zámerom je rozšírenie existujúcej výroby a do konca roka 2017 chcú vytvoriť minimálne 50 nových pracovných miest. Pôjde o manažérske pozície, ale aj miesta vo výrobe.

Predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík, s ministrom hovoril aj o obsadení priemyselných parkov vo Vranove nad Topľou a v Medzilaborciach. Miera nezamestnanosti v Prešovskom kraji je podľa neho k júlu tohto roka 16,4 %.


Fotogalérie:
Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky