Textová verzia
Sobota 24. jún 2017

MSV v Brne – príležitosť pre slovenské firmy

18.10.2016 12:25

MSV v Brne – príležitosť pre slovenské firmyMinisterstvo hospodárstva SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravili pre slovenských podnikateľov ďalšiu platformu v rámci spoločnej expozície s významnou štátnou podporou a vo vizuále značky Slovensko GOOD IDEA SLOVAKIA.

Slovenské firmy a podnikatelia sa od 3. do 7. októbra mohli zúčastniť na medzinárodnom  strojárskom veľtrhu v Brne. Išlo o jeden z najdôležitejších strojárskych veľtrhov v strednej Európe s každoročnou účasťou viac ako 1700 vystavovateľov a 860 firiem z 35 krajín sveta. MSV v Brne je zameraný na všetky kľúčové oblasti strojárskeho a elektrotechnického priemyslu.
 
Táto renomovaná výstava je vždy veľkou príležitosťou ukázať Slovensko ako atraktívnu modernú krajinu pre investície a podnikanie, predstaviť naše úspešné spoločnosti, ktoré sa bez problémov presadzujú aj v zahraničí v konkurenčnom prostredí," zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga.
               
„Pre SARIO je kľúčové napĺňať jeden zo svojich strategických cieľov, ktorým je zapájanie slovenských firiem do dodávateľského reťazca investorov, veľkých spoločností a poskytovanie platformy na podporu zahraničného obchodu a exportných ambícií slovenských firiem. SARIO takto pomáha slovenským firmám etablovať sa v silnej zahraničnej konkurencii“, dodal generálny riaditeľ SARIO Robert Šimončič.
 
Ministerstvo hospodárstva SR a SARIO pripravili pre vystavovateľov a záujemcov Slovenský národný deň. Počas neho predstavili nástroje MH SR a SARIO na podporu podnikania, priniesli konkrétne informácie o sérii odborných podujatí a konferencií na podporu exportných aktivít - SARIO Business Link, ako aj o databáze investičných projektov, o portáli pre exportérov a poskytli aj individuálne konzultácie, poradenstvo a informačné materiály.
 
Na otvorení Slovenského národného dňa sa zúčastnili štátny tajomník Ministerstva obchodu a průmyslu ČR Vladimír Bärtl, obchodný radca veľvyslanectva ČR na Slovensku Jaroslav Kalfiřt a riaditeľ BVV Jiří Kuliš. Slovenskú stranu reprezentovali veľvyslanec SR v Českej republike Peter Weiss, generálny riaditeľ Sekcie priemyselného rozvoja a investícií MH SR Dušan Jurík a Jozef Troják, riaditeľ Národného projektu v agentúre SARIO.
 
Strojársky sektor patrí na Slovensku k najväčším zamestnávateľom. Ani počas pretrvávajúcej krízy nestratil základné konkurenčné výhody. K výhodám strojárstva patrí dlhodobá tradícia, neustále možnosti pre výskum a vývoj, dobré skúsenosti v implementácii nových technológií do výroby, ako aj vysokokvalifikovaní a odborne pripravení pracovníci.
 
Cieľ SARIO je byť modernou agentúrou, ktorú budú zahraniční investori aj domáci partneri vnímať ako nositeľa rastu a inovácií. SARIO chce v maximálne možnej miere pomáhať rozvoju slovenskej ekonomiky získavaním nových investícií a podporou obchodu, čo sa prejaví množstvom nových pracovných miest a zvyšovaním životnej úrovne na Slovensku.
 
SARIO, Odbor komunikácie MH SR

 


Fotogalérie:
Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky