Textová verzia
Utorok 27. jún 2017

Miroslav Obert sa stretol so zástupcami spoločnosti Eustream

22.01.2015 13:41

Miroslav Obert sa stretol so zástupcami spoločnosti EustreamDňa 21. januára 2015 sa na pôde Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky uskutočnilo stretnutie medzi štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Miroslavom Obertom a zástupcami spoločnosti Eustream. Stretnutia sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (ďalej len MZVaEZ) Peter Javročík, osobitný veľvyslanec pre energetickú bezpečnosť MZVaEZ SR Pavol Hamžík a predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Jozef Holienčík.

Spoločnosť Eustream na stretnutí prezentovala nový projekt ropovodu pre strednú a juhovýchodnú Európu s názvom Eastring. Projekt Eastring bol predstavený ako možná alternatíva plynovodu Južný prúd (South Stream), ktorého výstavba bola oficiálne zastavená. Počas stretnutia boli odprezentované informácie o tomto projekte, jeho prínosy a výzvy. Na záver stretnutia spoločnosť Eustream požiadala o podporu Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len MH SR). Štátny tajomník ministerstva hospodárstva SR Miroslav Obert vyjadril plnú podporu projektu a chápe tento projekt ako príspevok k zabezpečeniu energetickej bezpečnosti v rámci EÚ rozšírením severojužného prepojenia. MH SR a MZVaEZ bude koordinovať postupy a aktivity na podporu projektu so spoločnosťou Eustream.
Fotogalérie:
Zdroj: Komunikačné oddelenie MH SR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky