Textová verzia
Utorok 27. jún 2017

Minister Peter Žiga na rokovaní Rady ministrov pre energetiku EÚ

06.06.2016 15:54

Minister Peter Žiga na rokovaní Rady ministrov pre energetiku EÚV Luxemburgu bolo dnes rokovanie Rady ministrov pre energetiku. Slovenskú delegáciu viedol minister hospodárstva Peter Žiga.

Hlavné témy diskusie ministrov boli návrh nariadení o bezpečnosti dodávok plynu a návrh rozhodnutia o medzivládnych dohodách v oblasti energetiky. Obidva sú dôležité z pohľadu energetickej únie ako jednej z priorít slovenského predsedníctva v Rade EÚ. V rámci diskusie k nariadeniu o bezpečnosti dodávok plynu rezonovali hlavné otvorené otázky, ktoré sa týkajú   regionálnej spolupráce, mechanizmu solidarity a transparentnosti plynárenských kontraktov. K návrhu rozhodnutia o medzivládnych dohodách v oblasti energetiky bolo prijaté všeobecné smerovanie Rady.

Holandské predsedníctvo následne prezentovalo hlavné výstupy z aprílového neformálneho rokovania Rady, ktoré sa týkajú nového dizajnu trhu s elektrinou. Minister Peter Žiga predstavil program slovenského predsedníctva v oblasti energetiky a v tejto súvislosti absolvoval aj viacero bilaterálnych rokovaní, ktoré potvrdili ambiciózne očakávania partnerov v súvislosti s ďalším rozvojom energetickej únie. Holandský minister hospodárstva Henk Kamp mu symbolicky odovzdal predsedníctvo v tejto oblasti.  


Fotogalérie:
Zdroj: Odbor komunikácie, MH SR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky