Textová verzia
Utorok 27. jún 2017

Minister Hudák rokoval s eurokomisárom M. A. Cañetem

27.11.2015 08:43

Minister Hudák rokoval s eurokomisárom M. A. CañetemMinister Vazil Hudák sa počas rokovania Rady ministrov pre energetiku stretol 26.11. v Bruseli s komisárom Európskej únie pre zmenu klímy a energetiku M. A. Cañetem. Predmetom diskusie boli otázky energetickej bezpečnosti, predovšetkým rozšírenie kapacity plynovodu Nordstream, ako aj plánované aktivity EK počas nadchádzajúceho predsedníctva SR v Rade EÚ.

Minister hospodárstva zdôraznil, že projekt rozšírenia kapacity plynovodu Nordstream predstavuje riziko v oblasti diverzifikácie dodávok plynu do EÚ a má potenciál zvýšiť závislosť EÚ na jednom dodávateľovi. M. A. Cañete potvrdil, že tento projekt bude musieť splniť požiadavky legislatívy EÚ v oblasti energetiky, životného prostredia a verejného obstarávania.

M. A. Cañete tiež zdôraznil, že počas nadchádzajúceho slovenského predsedníctva bude ťažiskom aktivity SR predovšetkým revízia nariadenia o bezpečnosti dodávok plynu a revízia rozhodnutia o medzinárodných zmluvách v oblasti energetiky. Počas slovenského predsedníctva tiež budú predložené návrhy v oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie. Mimoriadny význam bude mať návrh nového dizajnu trhu s elektrinou a opatrení na zvýšenie bezpečnosti dodávok elektriny, ktorý by mal byť zverejnený na konci roka 2016.


Fotogalérie:
Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky