Textová verzia
Streda 28. jún 2017

Minister Hudák hodnotil končiace sa obdobie

23.03.2016 14:17

Minister Hudák hodnotil končiace sa obdobieVazil Hudák dnes na poslednej tlačovej konferencii vo funkcii ministra zhrnul úspechy Ministerstva hospodárstva SR od roku 2012 po súčasnosť. „Malo by byť tradíciou, aby tí, ktorí odchádzajú, zhrnuli dosiahnuté a zároveň odovzdali štafetový kolík ďalej – nasledujúcemu ministrovi a vedeniu, “ poznamenal končiaci šéf rezortu. MH SR malo za toto obdobie štyroch ministrov, no aj napriek zmenám na ministerských funkciách bola podľa neho zachovaná kontinuita strategických a kľúčových momentov, na ktoré sa zameralo.

Za najväčšie úspechy od roku 2012, ktoré zamestnanci ministerstva hospodárstva a jeho vedenie dosiahli, považuje najmä:

1. Oblasť investícií - na Slovensko dorazila najväčšia investícia na európskom kontinente za posledných 7 rokov – Jaguar Land Rover.

2. Oblasť priemyslu - priemysel je kľúčovou oblasťou Slovenska, naša krajina patrí v rámci európskych krajín medzi tie najpriemyselnejšie a je dôležité, aby priemysel na Slovensku mohol rásť a prispôsoboval sa novým trendom. MH SR nedávno predstavilo dokument s názvom Smart Industry, ktorý reaguje na nové podnety a situácie v rámci globálnej ekonomiky. Zároveň MH SR prijíma kroky pre ochranu konkurencieschopnosti a udržateľnosti oceliarskeho priemyslu, kde aktívne pôsobilo pri vytváraní európskeho akčného plánu.

3. Obchodná politika a zahraničný obchod – MH SR sa snažilo profilovať Slovensko ako modernú krajinu, ktorá je otvorená investíciám, a zároveň krajinu, ktorá môže byť partnerom aj pre krajiny mimo Európy. Slovensko sa stáva bránou do Európy pre rozvíjajúce sa trhy – MH SR obnovilo projekt hodvábnej cesty, otvára zastúpenie na Kube a s Iránom podpísalo memorandum o spolupráci.

4. Podnikateľské prostredie – MH SR zlepšovalo podnikateľské prostredie – podľa rebríčka Doing Business Svetovej banky si Slovensko zlepšilo rating o 17 priečok.

5. Európske hospodárske vzťahy - úspešná príprava na I. SK PRES znamená “kormidlovanie EÚ lode” s prioritami v energetickej únii, priemyselnej politiky a lepšej regulácie.

6. Energetika – pre Slovensko a rezort hospodárstva je energetika kľúčovou oblasťou. MH SR podpísalo Memorandum o porozumení medzi SR a ENELom o podmienkach zmeny vlastníckej štruktúry spoločnosti Slovenské elektrárne.

7. Inovácie – MH SR vypracovalo koncepciu Inteligentného priemyslu, tzv. Smart Industry koncepciu a sústredilo sa na prepájanie start-upov s malými a strednými podnikmi, ako aj na vytváranie prostredia, ktoré by prepojilo vedu, výskum a ich aplikáciu v jednotlivých oblastiach priemyslu.

8. Hospodárenie s majetkom štátu - zrušenie Fondu národného majetku, záväzok z Programového vyhlásenia vlády MHSR splnilo na jeseň 2015 schválením zákona v NR SR.

9. Ochrana spotrebiteľa – do pôsobnosti MH SR spadá aj Slovenská obchodná inšpekcia. MH SR aktívne dozeralo na tie oblasti, kde dochádza k zneužívaniu práv občanov, alebo ich narúšaniu a uspelo v boji proti “šmejdom”, kde úzko spolupracovalo aj s ministerstvom financií a ministerstvom spravodlivosti.

10. Eurofondy - MH SR zabezpečilo zmluvné viazanie programu KaHR na 108% programu a umožnilo tým vytvoriť dlhodobo udržateľné pracovné miesta pre takmer 4500 mladých ľudí.

Sú to oblasti, v ktorých sa môžeme popýšiť tým, čo sme urobili. Je to práca ľudí z ministerstva hospodárstva a som na nich hrdý. Pri vstupe do tejto pozície som sľúbil, že za sebou zanechám niečo vo forme „kuchárky nápadov“, ktorá bude obsahovať oblasti, na ktoré by sa malo nové vedenie sústrediť a v ktorých sa dá ísť dopredu. Dôležité je, aby sa podnikatelia na Slovensku cítili komfortne a chceli tu podnikať a investovať,“ uzavrel Vazil Hudák.


Fotogalérie:
Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky