Textová verzia
Utorok 27. jún 2017

Minister hospodárstva v Bruseli na zasadnutí Rady ministrov pre dopravu, telekomunikácie a energetiku

06.03.2015 15:31

Minister hospodárstva v Bruseli na zasadnutí Rady ministrov pre dopravu, telekomunikácie a energetikuMinister hospodárstva Pavol Pavlis sa v Bruseli 5. marca zúčastnil na zasadnutí Rady ministrov pre dopravu, telekomunikácie a energetiku, kde boli témami stretnutia pripravovaný projekt Energetickej únie, ktorý nedávno predstavil podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič a projekt vybudovania nového plynovodu - Eastring, ktorý ministrom EÚ predstavil minister hospodárstva SR Pavol Pavlis.

Rada ministrov, ktorí majú na starosti aj otázky energetiky sa prvýkrát zaoberala stratégiou vytvorenia európskej Energetickej únie. Podrobnosti a výzvy tohto programu im osobne predstavil Maroš Šefčovič, pričom národné delegácie mali možnosť zaujať konkrétny postoj k tejto téme. V prípade projektu Energetickej únie sa minister hospodárstva vyjadril, že SR podporuje Energetickú úniu, chce však presadiť národné priority. Pavol Pavlis: „Podporujeme myšlienku, ktorej zámerom je zaistiť bezpečnosť dodávok ropy, plynu, elektriny a iných zdrojov energie, avšak v rámci tohto programu chceme presadzovať konkrétne národné záujmy.“ Dodal, že Slovensko má pri realizácii Energetickej únie tri základné body, na ktorých bude trvať.

- V prvom rade je to otázka regulácie a s ňou spojená ochrana spotrebiteľov.

- Ďalším bodom je znižovanie emisií, kde slovenská strana presadzuje zakotvenie jadrovej energetiky do konceptu Energetickej únie, keďže jadrová energetika má u nás bohatú históriu a Slováci majú skúsenosti nielen s výstavbou, ale aj likvidáciou jadrových zariadení.

- Posledným bodom je diverzifikácia energetických zdrojov a posilnenie energetickej bezpečnosti krajiny, kde vhodne zapadá výstavba plynovodu Eastring.

Minister hospodárstva Pavol Pavlis upozornil, že projekt Eastring, ktorý už bol na Slovensku predstavený ministerstvom hospodárstva a spoločnosťou Eustream, prezentoval v Bruseli ostatným rezortným kolegom z EÚ, pričom spresnil, že SR bude presadzovať tento regionálny projekt.

Z hľadiska národných záujmov v oblasti jadrovej energetiky je podľa neho dôležité, aby bola zachovaná pozícia neutrality. Znamená to, že krajiny, ktoré vyrábajú jadrovú energiu, by v rámci energetického mixu mali mať možnosť presadiť svoje záujmy, čiže aký bude podiel jadrovej energie na celkovom národnom mixe.

Slovenský minister zároveň konštatoval, že prínos konceptu Energetickej únie vníma aj v oblasti konkurencieschopnosti a tvorby cenovej politiky výhodnej z hľadiska koncových užívateľov. Upozornil, že až bude mať krajina prístup aj na iné trhy s energiami a k novým zdrojom energie, zákonite to vyvinie tlak na tvorbu cien, na ich znižovanie.

Maroš Šefčovič po skončení zasadnutia Rady EÚ pre energetiku pripomenul, že už v najbližších týždňoch chce rozbehnúť konzultácie na vysokej úrovni s členskými krajinami o Energetickej únii, aby mohol zmapovať, aká je súčasná situácia, ako vnímajú opatrenia, ktoré v rámci tejto politiky navrhla exekutíva EÚ, a aký bude ďalší spoločný postup.

"Určite začneme prichádzať s prvými legislatívnymi návrhmi už v druhej polovici tohto roka," uviedol Šefčovič.
Fotogalérie:
Zdroj: MHSR/TASR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky