Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

Minister diskutoval v Bruseli nielen o oceliaroch, ale aj o inováciách či cenách energií

16.02.2016 13:19

Minister diskutoval v Bruseli nielen o oceliaroch, ale aj o inováciách či cenách energiíMinister hospodárstva SR Vazil Hudák vystúpil 15. februára 2016 v Bruseli v rámci konferencie k energeticky náročnému priemyslu a absolvoval sériu bilaterálnych rokovaní. Konferencia sa konala ako follow-up z mimoriadnej Rady pre konkurencieschopnosť (9. novembra 2015), venovanej nepriaznivej situácii v oceliarskom priemysle a v Bruseli ju súbežne sprevádzal aj protest oceliarov. V okolí európskych inštitúcií pochodovalo zhruba 5 tisíc demonštrantov, pričom sa do protestu zapojila aj stovka zamestnancov z košického US Steel.

Minister hospodárstva sa počas prejavu venoval okrem oceliarstva aj ďalším štyrom hlavným oblastiam. V obchodnej politike prezentoval potrebu férového obchodu najmä vo vzťahu k Číne a Rusku, pričom zdôraznil nutnosť rýchleho prijímania ochranných opatrení (skrátenie času pre šetrenie pri anti-dumpingových prípadoch na 6 mesiacov). Trval tiež na splnení všetkých piatich kritérií WTO pred tým, ako bude Číne pridelený štatút trhovej ekonomiky. Druhou oblasťou prejavu ministra boli investície a inovácie. Vazil Hudák nabádal na maximálne využívanie EFSI a upozornil na nemožnosť poskytnutia štátnej pomoci pre sektor ocele (General Block Exemption Regulation). Kľúčom do budúcnosti je podľa neho neustále líderstvo EÚ v oblasti inovácií, materiálovej a energetickej efektívnosti a kvalitnej pracovnej sily. Treťou oblasťou boli ceny energií, kde zdôraznil potrebu realizácie projektu Energetickej únie. Taktiež pripomenul, že za vysokými cenami energií sú často poplatky a dane na národnej úrovni. Poslednou oblasťou bola EU ETS (emissions trading system). Tu vyzval minister Hudák, aby 10 % najefektívnejších inštalácií v odvetviach ohrozených „únikom uhlíka“ dostali skutočne 100 % voľných povoleniek. ETS musí byť pritom systém podporujúci inovácie, nie hrozba pre priemysel a dôvod na delokalizáciu výroby mimo EÚ. Dôležité je tiež riešenie nepriamych nákladov ETS (v cenách elektrickej energie) cez harmonizovaný systém na úrovni EÚ.

V rámci bilaterálnych stretnutí absolvoval minister rokovanie s komisárkou Bieńkowskou, pričom témami stretnutia boli napríklad aktivity v oblasti konkurencieschopnosti počas SK PRES. Komisárka vyjadrila spokojnosť s priebehom a výsledkami neformálnej COMPET počas Holandského PRES a vyjadrila želanie, aby v podobnom duchu bola organizovaná neformálna COMPET aj počas SK PRES.

Druhou témou stretnutia bol Single Market Strategy a treťou podpora start-upov a Smart industry. Minister Hudák informoval komisárku o už vykonaných krokoch v implementácii Start-up initiative a odovzdal jej pozývací list na konferenciu o Smart Industry, ktorá sa bude konať v Bratislave 14. marca 2016. Spoločné rokovanie sa dotklo aj krízy v oceliarskom priemysle.

Ďalším bilaterálnym stretnutím bolo Stretnutie s Annou Soubry, britskou ministerkou pre MSP, priemysel a podnikanie. Minister ju informoval o možných prioritách SK PRES. Anna Soubry v súvislosti s UK referendom a dohodou UK o zotrvaní krajiny v EÚ zdôraznila význam lepšej regulácie, ktorá by mala brať ohľad najmä na malé a stredné podnikanie. Ministerka považuje za potrebné sústrediť sa najmä na kľúčové oblasti, kde všetci občania EÚ (a nielen občania UK) očakávajú pozitívnu zmenu. V téme k oceli sa obaja zhodli na potrebe dosiahnuť zníženie cien za energie pre výrobcov EÚ, ako aj „level playing field“ z globálneho hľadiska. Pokiaľ ide o obchodnú politiku a lacné dovozy ocele z Číny (a iných krajín), A. Soubry informovala o pozícii Británie v prospech zavedenia ochranných opatrení, avšak Británia stále posudzuje prípad od prípadu.

Posledným stretnutím bolo rokovanie s Erikom Jonnaertom, generálnym sekretárom ACEA (Európske združenie automobilových výrobcov). E. Jonnaert informoval slovenského ministra, že trh s automobilmi v EÚ vykazuje znaky oživenia. V kontexte investície Jaguar Land Rover sa obaja zhodli na potrebe tvorby vhodného ekosystému pre inovácie a investície priemyslu v EÚ. Minister Hudák ho zároveň pozval na marcovú konferenciu o „Smart Industry“.


Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky