Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

Mimoriadne zasadnutie Rady ministrov v Bruseli

09.11.2015 21:44

Mimoriadne zasadnutie Rady ministrov v BruseliMinister hospodárstva Vazil Hudák sa zúčastnil na mimoriadnom zasadnutí Rady ministrov v Bruseli k problematike oceliarskeho priemyslu. Rokovanie zvolali na základe iniciatívy Veľkej Británie, kde došlo k zatvoreniu dvoch podnikov a prepúšťaniu zamestnancov.

"Pre Slovensko je situácia okolo výroby ocele mimoriadne dôležitá, pretože fakticky každý štvrtý zamestnanec pracuje v oceliarskom priemysle alebo je pracovne prepojený na oceľ," vysvetlil dôvody svojej účasti  minister Vazil Hudák.

Po obsiahlej diskusii rada prijala opatrenia, ktoré možno rozdeliť do dvoch oblastí:

  • Krátkodobé - majú čo najskôr riešiť situáciu do určitej miery spôsobenú dovozom lacnej ocele z Číny – t. j. ochranné metódy, ktoré má k dispozícii Európska komisia a ich akcelerácia podobne ako v USA, a tiež riešenia na úrovni členských štátov v prospech ochrany výrobcov v rámci Európy.
  • Dlhodobé – zamerané na zvýšenie konkurencieschopnosti výrobcov v Európe;  napr. otázka ceny energií, obchodovanie s emisnými povolenkami, či zníženie rôznych administratívnych regulačných záťaží, ktoré bránia konkurencieschopnosti.

V tejto fáze však nemožno prijať rýchle opatrenia, domnieva sa V. Hudák: "Sme súčasť WTO a platia stanovené princípy slobody obchodu. Ale existujú nástroje obrany trhu, ktoré sa dajú iniciovať hlavne z pozície Európskej komisie alebo samotných výrobcov. Keď dochádza k dumpingu pod trhovú cenu, Európska komisia môže nastaviť isté clá, ktoré sú navýšené a ktoré môžu dorovnávať rozdiel medzi dumpingovou a trhovou cenou."

Opomenúť v týchto súvislostiach nemožno ani oblasť zamestnanosti a ekológie. "Nie je to jednoduchá otázka, pretože v rámci Európy chceme nastaviť pravidlá, ktoré zohľadňujú ekologické kritériá, chceme byť aj lídrami v tejto oblasti, nechceme, aby výroba bola na úkor platov pre ľudí, či ich vykorisťovania. Takže nájsť strednú cestu môže byť komplikované. Ide ale o to, aby sme to na jednej strane nepreháňali s kritériami, napr. environmentálnymi či inými, ale aby sme zavádzali do odvetvia ocele či iných energeticky náročných oblastí inovatívne prvky, ktoré by zvýšili pridanú hodnotu výroby v Európe. A tým sa aj diferencovali od výrobcov ako Čína," uviedol minister hospodárstva.

Téma oceliarskeho priemyslu je dôležitá samozrejme aj pre Slovensko. "Bol som s predstaviteľmi US Steel Košice a na základe rozhovoru s nimi cítim, že aj naši výrobcovia začínajú pociťovať tlak spôsobený najmä zvýšeným dovozom ocele z Číny. Prichádza to, samozrejme, v určitých vlnách, aj v závislosti od vývozného teritória, ale má to dopady aj na Slovensko," konkretizoval Vazil Hudák. Zároveň vylúčil, že na oceliarsky priemysel u nás by mohli mať dosah aj sankcie prijaté Európskou úniou voči Ruskej federácii. "Nie bezprostredne, lebo sankcie sa viažu na Rusko a ten vývoz na ruský trh nie je výrazný. Skôr ide o priamy dopad vývozu z Číny, pretože tamojšia ekonomika trochu ochladla a teda možnosť absorpcie ocele vnútri Číny je oveľa nižšia a niektorí výrobcovia sa snažia vyviezť zásoby a zbaviť sa ich. Druhotný dopad v tom, že čínski výrobcovia vytláčajú napr. tých z Ruska a Ukrajiny a tí sa potom tlačia na západoeurópske trhy. Čiže je to komplikovaný obraz, ale na konci dňa to má dopady na európskych výrobcov," spresnil minister.

 


Fotogalérie:
Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky