Textová verzia
Sobota 24. jún 2017

Memorandum o porozumení so spoločnosťou ENEL

21.12.2015 09:40

Memorandum o porozumení so spoločnosťou ENELMinister hospodárstva Vazil Hudák a Roberto Deambrogio, vrchný riaditeľ pre východnú Európu, podpísali 16. decembra 2015 Memorandum o porozumení medzi Slovenskou republikou a spoločnosťou ENEL Produzione S.p.A. Šéf rezortu hospodárstva o tom informoval na dnešnej tlačovej konferencii.

Memorandum o porozumení predstavuje výsledok rokovaní, ktoré sa uskutočnili na základe uznesenia Vlády SR č. 622 zo dňa 18. Novembra 2015 k Informácii o posúdení možností navýšenia majetkovej účasti štátu v spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. Na základe tohto uznesenia bol minister hospodárstva SR poverený pokračovať v rokovaniach o podmienkach zmeny vlastníckej štruktúry spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. s cieľom vyrokovať posilnenie akcionárskych práv SR a možnosť získať dodatočný akcionársky podiel v spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s.

MH SR uskutočnilo spoločne s poradcami na základe predmetného uznesenia sériu rokovaní so zástupcami SE a ENEL, ktorých cieľom bolo dosiahnutie takých podmienok zmeny vlastníckej štruktúry SE, ktoré by slovenskej strane ako minoritnému akcionárovi zabezpečili výhodnejšie postavenie v rámci Spoločnosti, posilnenie jej akcionárskych práv a v neposlednom rade jej poskytli možnosť nadobudnúť dodatočný akcionársky podiel v Spoločnosti. Výsledkom vzájomných rokovaní je MoU.

Predmetom MoU sú najmä:

- Získanie opcie na zvýšenie podielu majetkovej účasti štátu v SE o 17%

- Získanie predkupného práva vo vzťahu k akciám SE

- Posilnenie akcionárskych práv štátu v SE, najmä:

· Posilnenie zastúpenia štátu v spoločnosti SE,

· Posilnenie kontrolných mechanizmov

- Prihlásenie a zo strany spoločnosti ENEL Produzione S.p.A potvrdenie záväzku pokračovania dostavby EMO 3. a 4.

Súčasťou dohody vyjadrenej v MoU je opcia štátu na nadobudnutie dodatočného 17% podielu v SE od spoločnosti ENEL, resp. EPH. MH SR si zároveň vyhradzuje právo obrátiť sa na ENEL s návrhom získať ďalšie, dodatočné akcie SE, vrátane možnosti získať všetky akcie SE, ktoré priamo, alebo nepriamo vlastní ENEL a/alebo EPH.

Spoločnosť ENEL v rámci MoU zároveň zdôrazňuje dôležitosť projektu EMO 3. a 4. A potvrdzuje, že ENEL vyvinie v spolupráci s ostatnými akcionármi Spoločnosti maximálne úsilie pre jeho úspešné dokončenie.

Celé znenie MoU nájdete na:

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2234426&l=sk.


Fotogalérie:
Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky