Textová verzia
Utorok 27. jún 2017

Medzinárodná investičná banka je tu pre podnikateľov

25.02.2016 12:06

Medzinárodná investičná banka je tu pre podnikateľovMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MHSR) a Medzinárodná investičná banka (MIB) zorganizovali 23. februára 2016 na pôde ministerstva informačný seminár s názvom Medzinárodná investičná banka – možnosti pre slovenských podnikateľov, ktorého cieľom bolo predstaviť činnosť MIB a ponuku jej finančných produktov a služieb slovenským podnikateľom.

"MIB má schopnosť napomáhať novým exportným príležitostiam. Až 80% nášho HDP je z exportu, a preto je pre nás dôležité export udržiavať a podporovať. Musíme hľadať teritóriá, ktoré sú väčšie ako tie, ktoré sú v rámci Európskej únie, napríklad Vietnam, Kubu, Mongolsko a podobne. Kuba sa v súčasnosti otvára svetu spoločne s Iránom a tieto krajiny sú z hľadiska biznisu veľmi zaujímavými teritóriami," uviedol vo svojom príhovore minister hospodárstva Vazil Hudák. Cieľom MIB je podporovať ekonomiku, obchod a podnikanie vo svojich členských krajinách, a tým vlastne napomáhať rastu životnej úrovne ich obyvateľov."Nie je teda naším prvoradým cieľom dosahovať zisk, ale nachádzať a následne financovať všetky zaujímavé projekty, ktoré spĺňajú tieto požiadavky a ktoré okrem klasického biznisu majú aj nejaký spoločenský presah,"  povedal riaditeľ Európskej regionálnej kancelárie MIB v Bratislave Igor Barát. Ako doplnil, prioritnými oblasťami sú energetika, vrátane strojárstva v oblasti energetiky, stavebníctvo, sociálne dôležité zariadenia, informačné technológie, turizmus a turistické služby, doprava, logistika, rôzne infraštruktúrne projekty a tiež agrosektor. "Peňazí na podporu podnikateľov máme zatiaľ dosť. Avšak omnoho menej je naozaj kvalitných projektov, ktoré by sme mohli podporiť," uviedol riaditeľ kancelárie MIB.

Rastislav Podhorec, ďalší predstaviteľ tejto medzinárodnej finančnej inštitúcie na Slovensku, účastníkov seminára informoval o produktoch, postupe financovania projektov a o podmienkach schvaľovania úverov a priblížil aj viaceré úspešné projekty MIB na Slovensku a v širšom regióne. Generálna riaditeľka Sekcie medzinárodných vzťahov z ministerstva financií Martina Kobilicová informovala o Fonde technickej asistencie, ktorý jej rezort spoločne s MIB pripravuje založiť.

Medzinárodná investičná banka bola založená v roku 1970. Jej členmi sú okrem SR aj Česko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Rusko, Kuba, Mongolsko a Vietnam. Najmä v posledných 3 rokoch banka prešla dynamickým vývojom a teraz sa etabluje ako moderná medzinárodná rozvojová banka, ktorej hlavnou činnosťou je podpora malých a stredných podnikov, a to aj pomocou úverových linek syndikovaných úverov v spolupráci s rozvojovými inštitúciami členských štátov iných podobných medzinárodných inštitúcií. V súčasnosti MIB disponuje ratingom investičnej úrovne od spolocnosti Fitch (BBB-) a Moody´s (Baa1). Slovenská republika je štvrtým najväčším európskym akcionárom s podielom 7,1 %.


Fotogalérie:
Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky