Textová verzia
Sobota 27. máj 2017

Konferencia: Perspektívy podnikania v Bielorusku Moldavsku a na Ukrajine

24.11.2009 10:48

Konferencia:  Perspektívy podnikania v Bielorusku Moldavsku a na UkrajineNárodná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP), ktorej jedným z troch zakladateľov je aj MH SR, zorganizovala vo štvrtok 19. novembra 2009 v Prešove 3. vedecko-podnikateľskú konferenciu, ktorá bola venovaná téme podnikania v Bielorusku, Moldavsku a na Ukrajine.

 

 

 

 

Cieľom konferencie bolo vytvoriť platformu pre výmenu a využitie skúseností a know-how relevantných aktérov zaoberajúcich sa vybranými európskymi krajinami Spoločenstva nezávislých štátov a tak poskytnúť malým a stredným podnikateľom, ako aj širokej verejnosti, komplexné a kvalitné informácie o problémoch a príležitostiach podnikania v Bielorusku, Moldavsku a na Ukrajine.

Podujatie zorganizovala NARMSP v spoluprácu s Regionálnym poradenským a informačným centrom Prešov, Slovensko-poľskou obchodnou komorou (SPOK) a Fakultou manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove v rámci projektu Globálne vzdelávanie podnikateľov, program slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci – SlovakAid.

V mene organizačného výboru konferenciu zahájil a účastníkov privítal p. T. Aleksanyan z NARMSP, ďalej nasledovali príhovory p. V. Orosa z Ministerstva hospodárstva SR a p. Frankovského z Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Tieto inštitúcie nad prešovským podujatím prevzali záštitu.

Konferencie sa zúčastnilo 35 osôb, z toho 18 zástupcov podnikateľskej sféry. Podujatie svojimi odbornými príspevkami obohatil veľvyslanec SR v Bielorusku p. M. Servátka, zástupcovia obchodno-ekonomických oddelení pri Zastupiteľskom úrade SR p. J. Kalman (OBEO pri ZÚ SR v Kyjeve) a p. A. Macková (OBEO pri ZÚ SR v Minsku), predstaviteľ Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu p. P. Dolhý, zástupca SPOK p. K. Bielik a manažérka pre Ukrajinu zo spoločnosti ACCACE, k.s. p. J. Vasilenková.

Diskutujúci z vládnej, mimovládnej, akademickej a súkromnej sféry sa počas konferencie venovali ekonomickým, politicko-bezpečnostným a praktickým aspektom podnikania vo východoeurópskych krajinách Spoločenstva nezávislých štátov.

V polovici januára 2010 pripravuje NARMSP vydať zborník príspevkov, ktoré odzneli na konferencii.

Ďalšie podujatie, ktoré organizuje NARMSP v rámci projektu Globálne vzdelávanie podnikateľov, sa uskutoční 24. februára 2009 v Banskej Bystrici. Už teraz Vás srdečne

pozývame na konferenciu Perspektívy podnikania v strednej Ázii: Podnikanie v Kazachstane, Kirgizsku, Tadžikistane a Uzbekistane.

Viac informácií o konferencii a projekte Globálne vzdelávanie podnikateľov získate na www.nadsme.sk alebo www.enterprise-europe-network.

 

Program konferencie (PDF)


Zdroj: Tigran ALEKSANYAN Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky