Textová verzia
Utorok 27. jún 2017

Konferencia malých a stredných podnikov

24.11.2016 12:36

Konferencia malých a stredných podnikovV dňoch 23. - 25. novembra 2016 sa v Bratislave v rámci SK PRES koná Konferencia malých a stredných podnikov (SME Assembly). Ide o najdôležitejšie európske podujatie pre otázky politiky malých a stredných podnikateľských subjektov, ktorého cieľom je dať možnosť na rozvoj politiky MSPS a na vytváranie inovatívnych spôsobov spolupráce s cieľom podporiť podnikanie v členských krajinách EÚ. Hlavným organizátorom je Európska komisia a spoluorganizátorom Ministerstvo hospodárstva SR.

Na podujatí, ktoré raz ročne organizuje Európska komisia (EK) v spolupráci s predsedajúcou krajinou Rady EÚ, sa zúčastnila aj eurokomisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky Elžbieta Bienkowska.

Máme veľa mikropodnikov, ktoré zamestnávajú jedného až deviatich ľudí. Mikropodniky sú veľmi dôležité zo sociálneho pohľadu, vytvárajú zamestnanosť. Naším cieľom je, aby sa viac zapájali do subdodávateľských vzťahov a mohli rýchlejšie rásť, pretože aj malý nárast v rámci celkových činností bude mať veľký význam pre ekonomiku Slovenska," konštatoval v príhovore štátny tajomník rezortu hospodárstva SR Rastislav Chovanec. "Kvôli tomu sme prijali aj zákon o podpore malého a stredného podnikania na Slovensku, ktorým jednak zavádzame nové nástroje podpory týchto podnikov, napríklad mentoring alebo koučing. Nové začínajúce firmy môžu čerpať inšpiráciu od iných skúsenejších podnikateľov alebo od iného typu mentorov a môžu prekonať prvú fázu podnikania, v ktorej je najviac firiem neúspešných. Takisto sme zaviedli tzv. test malého a stredného podnikania, kedy sa posudzuje, aký bude mať dosah každá nová legislatívna norma na podnikateľské prostredie a najmä na malé a stredné firmy. Aby sa nám nestalo, že budeme zvyšovať administratívnu záťaž bez toho, aby sme to dopredu vedeli, respektíve, aby sme dokázali eliminovať tzv. nepotrebnú byrokraciu," povedal. Podľa neho bude dôležité, ako zvládnu firmy v SR tzv. prvú generačnú výmenu, pretože prví zakladatelia - prví majitelia firiem, ktorí začali podnikať po roku 1989, už dnes prichádzajú do veku, keď už nechcú veľa pracovať alebo majú dôchodkový vek. Je dôležité, aby dokázali firmu odovzdať nasledovníkom. Problémom podľa neho je, že to nemusia byť ich priami rodinní príslušníci. "Je preto dôležité, aby sme firmy odchodom zakladateľov nestratili z trhu. Chceli by sme podporiť to, aby prechod na novú generáciu vlastníkov bol jednoduchý a aby neprišlo k stratám na zamestnanosti," dodal.

SME Assembly 2016 je podľa Ingrid Ludvikovej zo Zastúpenia EK v SR jedno z najdôležitejších európskych podujatí o politikách týkajúcich sa malých a stredných podnikateľských subjektov, ktoré raz ročne organizuje EK v spolupráci s predsedajúcou krajinou Rady EÚ. Program konferencie sa sústreďuje aj na inovácie v biznise a podporu pre začínajúce a rozvíjajúce sa podniky (tzv. start-upy a scale-upy). Zúčastňujú sa jej podnikatelia, vedci, médiá, ako aj politickí predstavitelia EÚ a členských krajín.

(TASR, OK MHSR)


Fotogalérie:
Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky