Textová verzia
Utorok 30. máj 2017

Konferencia CERN – Slovensko: Priemysel a transfer vedomostí

25.03.2015 13:01

Konferencia CERN – Slovensko: Priemysel a transfer vedomostíDňa 24. marca 2015 sa uskutočnila na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky konferencia CERN – Slovensko: Priemysel a transfer vedomostí. Išlo o podujatie, prvé svojho druhu na Slovensku, ktorého cieľom bolo rozšírenie spolupráce podnikateľského sektora s CERNom.

V úvode konferencie vystúpil s príhovorom štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, p. Rastislav Chovanec. Uviedol, že členstvo Slovenska v CERNe má vplyv na slovenský priemysel a podľa výsledkov z minulosti má Slovensko obrovský potenciál realizovať dodávky pre CERN. V prvej časti konferencie podali zástupcovia CERNu prítomým účastníkom informácie o projektoch realizovaných v rámci tejto medzinárodnej organizácii, o možnostiach zapájania sa podnikateľských subjektov do tendrov vyhlasovaných v rámci verejného obstarávania CERNu a o možnostiach transferu technológií do praxe. Najviac zaujala prednáška prof. Unnervika, riaditeľa odboru verejného obstarávania z oddelenia obchodu, financií a transferu vedomostí CERNu, v ktorej oboznámil prítomných s možnosťami a mechanizmom obstarávania tovarov a služieb pre nových uchádzačov. V druhej časti odzneli prezentácie jednotlivých zástupcov organizácií zo Slovenska, či už úspešných, alebo potenciálnych účastníkov tendrov. Svoje skúsenosti odovzdali aj dve najúspešnejšie firmy, ZTS VVÚ Košice a SES Tlmače, ktoré získali zákazky v CERNe a dodali tam požadované zariadenia. Konferencie sa zúčastnilo 80 zástupcov z radov podnikateľských subjektov, ktorí nadviazali nové pracovné kontakty so zástupcami CERNu s predpokladom rozšírenia existujúcej spolupráce slovenského priemyslu.

Oficiálna webstránka podujatia:  http://indico.cern.ch/e/CERN-SLOVAKIA2015

Linka na jednotlivé prezentácie z konferencie: http://www.mhsr.sk/konferencia---cern-slovensko--priemysel-a-transfer-vedomosti/144862s


Fotogalérie:
Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky