Textová verzia
Sobota 24. jún 2017

Inovatívny čin roka 2016

01.03.2017 14:57

Inovatívny čin roka 2016Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo desiaty ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR "Inovatívny čin roka 2016". Slovenskí podnikatelia do nej môžu prihlásiť svoj produkt, proces alebo službu, ktoré inovovali v roku 2016.

Cieľ súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR "Inovatívny čin roka" je upozorniť širokú verejnosť na zaujímavé inovačné aktivity slovenských podnikateľov. Počas deviatich doterajších ročníkov sa podnikatelia, združenia, výskumné organizácie a vysoké školy uchádzali o jednotlivé ceny s viac ako 280 inovatívnymi projektmi. Súťaž pre Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.
 
Súťažiť možno v troch kategóriách:
1.       Výrobková inovácia,
2.       Technologická inovácia,
3.       Inovácia služby (netechnologický proces).
 
Vlani si ocenenia odniesol napríklad virtuálny trenažér na moderné zážitkové tréningy zamestnancov, originálne riešenie metrologickej kontroly vážiacich zariadení či výučbový portál e-learning na odborné personálu vo zváraní. Úspech zožala aj aplikácia kolaboratívneho robota alebo zariadenie na dávkovanie a predaj nebalených pekárenských výrobkov.
 
Do tohtoročnej súťaže sa môže prihlásiť každá právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a fyzická osoba -podnikateľ s bydliskom na území Slovenskej republiky. Kompletne vyplnenú prihlášku   treba zaslať najneskôr do 13. apríla 2017 na e-mailovú adresu organizátora: sutaz@siea.gov.sk a zároveň poštou na adresu organizátora: Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava. Obálku treba označiť nápisom: Inovatívny čin roka.
 
Výhercovia môžu získať finančnú odmenu v hodnote 7 000 €, 5 000 € a 3 000 €.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov bude 23. mája v rámci 24. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre. Podmienky súťaže a podrobné informácie nájdete na internetovej stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry: http://www.siea.sk/inovativny-cin-roka-2016/

Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky