Textová verzia
Sobota 24. jún 2017

Individuálne konzultácie pre žiadateľov v rámci 3. verejnej výzvy Interreg Europe

25.01.2017 11:12

Individuálne konzultácie pre žiadateľov v rámci 3. verejnej výzvy Interreg EuropePri príležitosti blížiaceho sa otvorenia 3. verejnej výzvy na predkladanie projektových zámerov, si dovoľuje Ministerstvo hospodárstva SR z pozície Národného orgánu, slovenským partnerom priblížiť možnosti čerpania finančných prostriedkov pre implementáciu ideí spolupráce medzi regiónmi Európy.

Tretia verejná výzva na predkladanie projektov Interreg Europe bude otvorená v období od 1. marca do 30. júna 2017.
Výzva podporí projekty v rámci 4 tematických cieľov, a to:
-  posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií;
-  posilnenie konkurencieschopnosti MSP;
-  podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch a
-  ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov.
 
Otázky, na ktoré ste nedostali odpoveď na www.interregeurope.eu, Vám môže pomôcť zodpovedať individuálna konzultácia.  Národné kontaktné miesto pre Interreg Europe, Vám v rámci dohodnutého stretnutia poskytne podrobnejšie informácie o programe a možnostiach zapojenia sa do pripravovanej výzvy. Termín si môžete rezervovať prostredníctvom nižšie uvedeného kontaktu.
 
Kontaktné údaje:
Ministerstvo hospodárstva SR
Národný orgán pre program spolupráce Interreg Europe
 

Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky