Textová verzia
Štvrtok 25. máj 2017

Európske programy pre výskum, vývoj a inovácie

08.09.2011 09:00

Európske programy pre výskum, vývoj a inováciePodnikateľské a inovačné centrum Bratislava (Business and Innovation Centre – BIC Bratislava) v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje seminár na podporu aplikovaného výskumu, vývoja technológií a ich implementáciu v inovačnom procese. Cieľom seminára je poskytnúť základný prehľad výziev a možností využívania prostriedkov komunitárnych fondov EÚ najmä pre malé a stredné podniky.

 

Seminár (PDF)  je zameraný na prezentáciu možností financovania výskumných a inovačných aktivít so zameraním na špecifiká účasti firiem, najmä malých a stredných podnikov v Siedmom rámcovom programe EÚ pre výskum, vývoj a demonštračné aktivity (FP7). Účastníkom budú predstavené výskumné projekty spolupráce (pre výskumne orientované spoločnosti) a projekty pre subkontraktačný výskum (zamerané na užívateľov technológií).

Seminár začne 19. 9. 2011 na pôde MH SR (veľká zasadačka - Mierová 19) o 8.30 h. Účasť na podujatí je bezplatná.

Program a podrobnosti na http://www.enterprise-europe-network.sk/seminar-vyskum-pre-msp-2011


Zdroj: Alena Janatová Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky