Textová verzia
Štvrtok 25. máj 2017

E-mobilita na Slovensku má už stanovené východiská pre rozvoj

15.05.2013 14:10

E-mobilita na Slovensku má už stanovené východiská pre rozvojE-mobilita na Slovensku je jednou z aktuálnych tém v rámci zvyšovania inovačnej výkonnosti, ktorá je nevyhnutná pre hospodársky rast Slovenska. Pre Slovensko ide o veľmi perspektívnu oblasť, vzhľadom na to, že sa radíme k špičke v oblasti výroby automobilov a zároveň máme vysokú úroveň sektora energetiky.

Ministerstvo hospodárstva SR v agende E-mobility prednedávnom schválilo materiál „Návrh východísk návrhu Stratégie rozvoja elektromobility v Slovenskej republike a jej vplyv na národné hospodárstvo Slovenskej republiky“. Ide vlastne o osnovu pre pripravovaný dokument „Stratégia rozvoja elektromobility v Slovenskej republike a jej vplyv na národné hospodárstvo Slovenskej republiky“. Východiská sú výsledkom spolupráce odbornej Platformy pre e-mobilitu, ktorá pôsobí na Ministerstve hospodárstva SR od októbra 2012 a je zložená zo zástupcov akademickej obce, štátnych a verejných inštitúcií a priemyslu. Prijatý materiál identifikuje jednotlivé príležitosti a odporúča optimálne opatrenia zo strany štátnych inštitúcií s cieľom rozvíjať a podporovať elektromobilitu z hľadiska implementácie a prevádzky komplexného a integrovaného systému pre reálne využívanie elektrických vozidiel. Aktivity Platformy a schválený materiál sú v súlade s európskymi cieľmi na podporu udržateľnej dopravy, znižovanie emisií v doprave a celkové posilnenie inovácií.

„Pripravené východiská identifikujú potenciál elektrickej mobility pre Slovensko so zreteľom na zvyšovanie konkurencieschopnosti krajiny, posilnenie inovácií a rastu zamestnanosti. Budú dobrým základom k príprave strategického dokumentu pre túto oblasť, ktorý máme vláde SR predložiť do konca tohto roka“, konštatoval minister hospodárstva Tomáš Malatinský po schválení materiálu.

Schválenie východísk privítala aj Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA), ktorá elektromobilitu považuje za prierezovú tému dotýkajúcu sa dvoch kľúčových odvetví slovenského hospodárstva – automobilového a energetického priemyslu. „Obidve odvetvia predstavujú chrbtovú kosť našej ekonomiky, preto nám záleží na podpore a udržaní výnimočného postavenia Slovenska aj v budúcnosti,“ vyjadril sa v súvislosti s aktivitami Platformy pre e- mobilitu riaditeľ SEVA Peter Badík. SEVA bude naďalej aktívne presadzovať prijaté strategické dokumenty a hľadať možnosti ich realizácie v praxi. „Cítime v tejto téme príležitosti pre inovácie, zamestnanosť a nové biznis modely, ktoré môžu Slovensko zviditeľniť,“ doplnil Peter Badík.

Kompletné znenie východísk k návrhu Stratégie rozvoja elektromobility v Slovenskej republike a jej vplyv na národné hospodárstvo Slovenskej republiky je zverejnené   tu.


Zdroj: Komunikačné oddelenie MH SR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky