Textová verzia
Utorok 27. jún 2017

Druhé rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií v roku 2016

08.12.2016 11:27

Druhé rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií v roku 2016V poradí druhé tohtoročné rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu
a investícií sa uskutoční 14. decembra 2016 (streda) o 14,00 hod. na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky pod vedením jej predsedov - ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka a ministra hospodárstva SR Petra Žigu.

Hlavným zámerom Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií je zabezpečiť koordináciu presadzovania obchodno-ekonomických záujmov SR a jednotnej prezentácie SR
v zahraničí prostredníctvom intenzívneho dialógu a vzájomnej spolupráce medzi štátnou správou a zástupcami podnikateľského sektora.
 
Rada vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií bude na svojom zasadnutí rokovať podľa schváleného programu. Ťažiskovými bodmi rokovania bude Zameranie ekonomickej diplomacie v oblasti bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov do roku 2020 a Druhá monitorovacia správa o plnení cieľov Stratégie vonkajších ekonomických vzťahov Slovenskej republiky na obdobie 2014-2020. Ďalej bude prerokovaná Informácia MZVaEZ SR
k implementácii „značky Slovensko“.
 
MZVaEZ SR informuje verejnosť o možnosti zúčastniť sa na rokovaní Rady vlády SR na podporu exportu a investícií. Podmienkou je registrácia do 12. 12. 2016 do 12,00 hod. na emailovej adrese rvpei@mzv.sk (verejnosť), resp. tlac@mzv.sk (novinári).

Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky