Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

Čína a Slovensko hľadali možnosti ďalšieho rozvoja ekonomickej a obchodnej spolupráce

29.05.2015 14:44

Čína a Slovensko hľadali možnosti ďalšieho rozvoja ekonomickej a obchodnej spolupráceVo štvrtok 28. mája 2015 sa v bratislavskom hoteli Devín konalo 11. zasadnutie Medzivládnej komisie pre hospodársku a obchodnú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou republikou (ČĽR). Slovenskú časť delegácie na tomto zasadnutí viedol generálny riaditeľ sekcie priemyslu a obchodu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Vladimír Turček. Na čele čínskej delegácie bol generálny riaditeľ sekcie pre európske záležitosti Ministerstva obchodu ČĽR Sun Yong Fu.

Slovenská a čínska strana počas rokovaní zdôraznili obojstrannú snahu a pripravenosť rozvíjať a posilňovať bilaterálne hospodárske a obchodné vzťahy s akcentom na záujmy oboch krajín. Obe strany počas rokovania komisie hľadali možnosti ďalšieho rozvoja ekonomickej a obchodnej spolupráce.

Ekonomické rokovania s čínskymi partnermi boli venované širokému spektru vzájomných hospodárskych vzťahov s dôrazom na problematiku vzájomného obchodu, zahraničných investícií, ako aj možnosti spolupráce v oblasti malého a stredného podnikania, stavebníctva, energetiky, dopravy, cestovného ruchu, poľnohospodárstva, životného prostredia, vedy výskumu a vývoja, ako aj ďalších oblastí hospodárskeho života. Rovnako bola predmetom rokovania aj spolupráca v oblasti financovania projektov, bankovníctva, normotvorby a skúšobníctva.

Čínsku oficiálnu delegáciu prijal štátny tajomník MH SR Rastislav Chovanec. Počas rokovania s čínskymi predstaviteľmi zdôraznil záujem SR o ďalší rozvoj hospodárskej a obchodnej spolupráce s ČĽR s cieľom dosiahnuť na rast obchodnej výmeny a investícií. Poukázal tiež na dlhoročné, tradične dobré vzťahy medzi SR a ČĽR vo všetkých oblastiach, ktoré vytvárajú reálny predpoklad ďalšieho rozvoja spolupráce.

Na záver rokovania bol podpísaný Protokol z 11. zasadnutia Medzivládnej komisie pre ekonomickú a obchodnú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou republikou, ktorý sa sústreďuje na identifikáciu možností ďalšieho rozširovania spolupráce v najbližšom období.

Rokovania komisie sa okrem zástupcov ekonomických rezortov vlády SR a relevantných štátnych inštitúcií zúčastnili aj predstavitelia podnikateľskej sféry. Podnikateľom bol poskytnutý priestor na prezentáciu možností spolupráce s čínskymi partnermi smerujúcej k zdynamizovaniu obchodnej výmeny a ďalšiemu rozvoju hospodárskej spolupráce. Priamym zapojením podnikateľov do rokovaní zmiešaných komisií pre hospodársku a obchodnú spoluprácu Ministerstvo hospodárstva SR vytvára priestor na bližšiu interakciu štátnej a podnikateľskej sféry pri riešení projektov spolupráce v konkrétnom teritóriu. Tento postup MH SR sa stretol s pozitívnou odozvou zúčastnených podnikateľov a ich kladným hodnotením priebehu, ako aj výsledkov rokovania medzivládnej komisie.


Fotogalérie:
Zdroj: Komunikačné oddelenie MH SR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky