Textová verzia
Utorok 27. jún 2017

Biznis raňajky Hispánsko-slovenskej obchodnej komory

10.05.2017 15:00

Biznis raňajky Hispánsko-slovenskej obchodnej komoryŠtátny tajomník MH SR Rastislav Chovanec sa 10. mája zúčastnil biznis raňajok organizovaných Hispánsko-slovenskou obchodnou komorou v Bratislave. Na podujatí prezentoval niektoré dôležité témy pre zahraničných investorov pôsobiacich na Slovensku.

Na úvod Rastislav Chovanec informoval o novom balíčku návrhov opatrení pre zlepšenie podnikateľského prostredia, ktorý znamená úsporu vyše 44 miliónov eur pre podnikateľský sektor. Zdôraznil, že balíček sa týka širokého spektra oblastí s cieľom vytvorenia stabilnejšieho prostredia pre podnikateľov.

Ďalšími témami boli Smart Industy a Smart Cities a priority ministerstva v týchto oblastiach. Ponúkol možnosti spolupráce medzi firmami a samosprávami na testovaní a zavádzaní nových smart technológií. Rovnako upozornil, že smart technológie a internet prinášajú so sebou niektoré nové výzvy, na ktoré sa musí štátna i súkromná sféra pripraviť. Sú to napríklad kybernetické útoky a zabezpečenie ochrany proti nim na národnej aj nadnárodnej úrovni.

Dôležitú úlohu pre udržanie konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu zohráva aj vzdelávanie pracovnej sily a zvyšovania pracovných zručností v súlade s trendom robotizácie, automatizácie a digitalizácie. V tomto kontexte Rastislav Chovanec upriamil pozornosť na rapídne rastúci sektor centier zdieľaných služieb a podporu štátu smerom k prilákaniu a stabilizácii týchto centier na Slovensku prostredníctvom akčného plánu. Štátny tajomník spomenul aj otázku medzigeneračného prechodu v rodinných podnikoch a s tým spojené témy prípravy nástupníctva, možných sociálnych dopadov alebo predaja podniku.


Fotogalérie:
Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky