Textová verzia
Sobota 24. jún 2017

Aj na Záhorí vznikne ďalších 100 pracovných miest

25.02.2016 11:45

Aj na Záhorí vznikne ďalších 100 pracovných miestŠtátny tajomník MH SR Rastislav Chovanec sa 24. februára 2016 zúčastnil slávnostného otvorenia podniku SENSUS Slovensko, a. s. na výrobu inteligentných meračov vody v Starej Turej.

Spoločnosť vyrába a dodáva nielen bytové, domové a priemyselné vodomery, ale aj mechanické a ultrazvukové merače tepla a poskytuje ďalší servis a služby. Výrobca meracej techniky rozšíri výrobu o inteligentné merače prietoku vody a v spoločnosti, ktorá teraz zamestnáva vyše dvesto pracovníkov, nájde uplatnenie približne sto ďalších. Spočiatku bude celá produkcia továrne v Starej Turej určená na export a v horizonte 1 až 2 rokov sa očakáva aj zapojenie slovenských vodárenských spoločností. Podľa vedenia spoločnosti SENSUS Slovensko, a. s. bude prínos, ktorý nové technológie poskytnú, znamenať veľmi rýchlu návratnosť pre vodárenské spoločnosti.

Podľa štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR Rastislava Chovanca je veľmi dobré, že na Slovensko prichádzajú investori, ktorí nežiadajú investičné stimuly. "Pre región je veľmi dobrá správa, že prichádza firma, ktorá sa venuje inovatívnym produktom a dokáže vyrábať produkciu, ktorá je primárne určená na export," povedal Rastislav Chovanec.
Fotogalérie:
Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky