Textová verzia
Sobota 24. jún 2017

Agentúra SARIO bude mať zastúpenie na Kube

04.02.2016 16:14

Agentúra SARIO bude mať zastúpenie na KubeZriadenie zastúpenia agentúry SARIO na Kube bolo prvým bodom stretnutia ministra hospodárstva Vazila Hudáka s podpredsedom vlády a viceprezidentom Rady ministrov Kubánskej republiky Riccardom Cabrisasom, ktoré sa konalo na pôde Ministerstva hospodárstva SR.

Ďalšími spoločnými témami bolo prehĺbenie hospodárskych vzťahov a bilaterálneho obchodu, predovšetkým v oblasti energetiky, inovácii a nových technológii. Zriadenie zastúpenia agentúry SARIO priamo na Kube by malo smerovať k vytvoreniu kontinuity kontaktov, ako aj k administratívnej, logistickej a technickej podpore firmám, ktoré podnikajú na Kube alebo majú tam záujem tam realizovať svoje projekty. Zastúpenie SARIO na Kube by malo pokryť pre Slovensko aj ďalšie dve teritoriálne a ekonomicky najzaujímavejšie krajiny – Panamu a Jamajku. "Do SARIA vkladáme veľa nádejí. Veríme, že nám pomôže viac aktivizovať vzťahy v rovine konkrétnych projektov,“ uviedol minister Hudák.

Minister Hudák spomenul aj ďalšie projekty, ktoré má Slovensko záujem realizovať na Kube. Jedným z kľúčových je výstavba bioetanolového závodu z cukrovej trstiny. Má napomôcť rozvoju kubánskeho poľnohospodárstva a zároveň znížiť závislosť krajiny od ropy. Podľa člena predstavenstva spoločnosti Slovnaft Vladimíra Kestlera je tento projekt “vysoko efektívny z hľadiska prepojenia energetiky a poľnohospodárstva.“ Kubánska delegácia o ponúkané projekty prejavila záujem a zdôraznila dôležitosť vzájomných návštev a negociácií s predstaviteľmi podnikateľského sektora.

Na druhej strane slovenské firmy prejavili záujem o spoluprácu s Kubou už na medzinárodnom veľtrhu FIHAV 2015 v Havane, ako aj prostredníctvom úspešnej podnikateľskej misie Renovables Cuba 2015. Práve tá ponúkla príležitosť vzájomnej spolupráce v oblasti energetiky a obnoviteľných zdrojov, v dopravnom sektore a farmaceutickej výrobe, dodávkach techniky v civilnom letectve a poľnohospodárstve. Obchodovanie s Kubou Slovensko motivuje, pretože ponúka vstupnú bránu na trhy krajín Latinskej Ameriky - Venezuely, Bolívie a Ekvádoru. Naopak, pre kubánsky podnikateľský sektor Slovensko predstavuje bránu do členských štátov EÚ.


Fotogalérie:
Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky