Textová verzia
Streda 28. jún 2017

9. zasadnutie Európskeho jadrového fóra v Bratislave

11.06.2014 09:37

9. zasadnutie Európskeho jadrového fóra v BratislavePo predchádzajúcich úspešných zasadnutiach Európskeho jadrového fóra (ENEF), ktoré sa uskutočňujú priebežne raz ročne striedavo v Bratislave a v Prahe, sa pripravuje už jeho deviate zasadnutie, ktoré sa bude konať v dňoch 16. - 17. 6. 2014 v Bratislave v hoteli Bôrik.

Na rokovaniach v Bratislave, ktoré spoluorganizujú Slovenská republika a Česká republika spoločne s Európskou komisiou (EK), sa okrem iných zúčastnia predseda vlády SR Robert Fico, predseda vlády ČR Bohuslav Sobotka, komisár Európskej komisie pre energetiku Günther Oettinger, minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský a minister priemyslu a obchodu ČR Jan Mládek. Prítomní budú aj predstavitelia Európskeho parlamentu, predstavujúci rôzne politické skupiny a ďalších približne 200 účastníkov - zástupcov členských štátov EÚ a ostatných dôležitých hráčov z oblasti energetického priemyslu, financií, štátnej a verejnej správy, ktorých zaujíma riešenie mnohých dôležitých otázok, týkajúcich sa jadrovej energetiky v európskom ale aj v národnom kontexte.

Rokovania ENEF sa radia medzi veľmi významné podujatia. Vysielajú jasný politický signál, že záujmom EK, ale aj členských štátov EÚ vrátane Slovenska, je s veľkou zodpovednosťou pristupovať k problémom jadrovej energetiky a jej miestu v rámci energetickej politiky EÚ, jadrovej bezpečnosti a transparentnosti pri využívaní jadrovej energetiky. Správne strategické rozhodnutia je možné vykonávať na základe rozsiahlych a otvorených diskusií o všetkých aspektoch jadrovej energie so zainteresovanými hráčmi.

Ústrednými témami   programu (PDF)  zasadnutia fóra budú: „Energetická bezpečnosť a rámec 2030: podiel jadrovej energetiky na bezpečnej, konkurencieschopnej a udržateľnej energetickej budúcnosti“, „Bezpečnosť dodávok – od zdrojov k spoľahlivosti dodávok elektrickej energie“ či „Aktuálny stav implementácie smernice Rady 2011/70/EURATOM o zodpovednom a bezpečnom nakladaní s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom“. Na nadchádzajúcom rokovaní ENEF očakávame prezentovanie výsledkov činnosti stálych pracovných skupín ( Transparentnosť, Riziká a príležitosti) ale aj panelové diskusie, ktoré budú zamerané na poznatky vo výrobe energie. Odborníci sa zamerajú na potrebu transparentnosti a dialógu pri výbere energetického mixu či na prekonávanie bariér rozhodovacieho procesu v energetickom sektore.

Týmto zároveň pozývame zástupcov médií na tlačovú konferenciu, ktorá sa uskutoční v úvodný deň (16.6.2014) rokovania o 15.00 h. v miestnosti C. Účasť na tlačovej konferencii ako aj na podujatí v tlačovom stredisku bude umožnená zástupcovi média a sprievodnej osobe len na základe kompletne vyplneného   akreditačného (PDF)  listu, doručeného na email adresu bosjak@economy.gov.sk do12. júna 2014 do 12:00 h. Prístup motorovým vozidlám na parkovisko hotela Bôrik nie je možný. (Výnimku vstupu majú len prenosové vozidlá - EČV vozidiel uviesť vo formulári). Údaje budú zaslané na Úrad pre ochranu verejných činiteľov z dôvodu bezpečnostných opatrení. Z tohto dôvodu bude registrácia novinárov v hoteli Bôrik (16.6.2014) v čase od 12.00 – 12.50 h. Pre bezproblémový priebeh prosíme dodržať všetky uvedené termíny.


Zdroj: Komunikačné oddelenie MH SR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky