Textová verzia
Sobota 24. jún 2017

10. Ministerská konferencia WTO - prijatie ministerskej deklarácie

21.12.2015 08:09

10. Ministerská konferencia WTO - prijatie ministerskej deklarácieNa zasadnutí FAC/Trade 19. 12. 2015 v Nairobi Európska komisia (komisárka pre obchod C. Malmström a komisár pre poľnohospodárstvo Phil Hogan) oznámila, že po 36 hodinách nepretržitých rokovaní sa členské krajiny WTO dohodli na prijatí ministerskej deklarácie, ktorá v časti týkajúcej sa Rozvojovej agendy z Dohy (DDA) obsahuje balík šiestich ministerských rozhodnutí týkajúcich sa špeciálneho ochranného mechanizmu (SSM) pre rozvojové krajiny, vytvárania verejných zásob pre účely potravinovej bezpečnosti (PSFS), exportnej súťaže, bavlny, a taktiež otázok týkajúcich sa najmenej rozvinutých krajín (LDCs) - preferenčné pravidlá pôvodu pre LDCs, preferenčné zaobchádzanie v oblasti obchodu so službami, ktoré poskytujú LDCs.

Kľúčovou oblasťou je exportná súťaž, ktorá obsahuje záväzky členských krajín odstrániť vývozné podpory a opatrenia, ktoré majú rovnaký efekt, vo všetkých štyroch oblastiach - vývozné subvencie, exportné úvery a garancie, štátne obchodné podniky a potravinová pomoc. V časti týkajúcej sa "post-Nairobi" programu deklarácia konštatuje rozdielnosť názorov krajín na ďalší postup v rokovaniach o ostávajúcich oblastiach DDA a o tzv. nových otázkach.

Ministerská deklarácia i uvedené ministerské rozhodnutia sú v súlade so závermi, ktoré FAC/Trade prijala na svojom zasadnutí dňa 15. decembra 2015 v Nairobi.

Prijatie ministerskej deklarácie a uvedených ministerských rozhodnutí bolo potvrdené predsedníčkou 10. MK WTO A. Mohamedovou a generálnym riaditeľom WTO R. Azevedom na záverečnom zasadnutí konferencie dňa 19. decembra 2015 (1 deň po plánovanom termíne ukončenia konferencie).

Prijatá ministerská deklarácia a ministerské rozhodnutia sú v súlade s pozíciou SR, ktorú schválila vláda SR uznesením č. 631 z 25. novembra 2015.


Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky