Textová verzia
Pondelok 20. február 2017

Odborná konferencia k lepšej regulácii

   Dňa 27. júna 2013 sa v priestoroch Pálffyho paláca v Bratislave uskutočnila odborná konferencia na tému   Lepšia regulácia - Význam lepšej regulácie a možnosti jej uplatňovania v praxi, ktorú organizoval Odbor hospodárskych analýz Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ako gestor za agendu lepšej regulácie na Slovensku v spolupráci so Združením podnikateľov Slovenska.

   Cieľom konferencie bolo zvýšenie povedomia zamestnancov štátnej sféry o dôležitosti kvalitného hodnotenia dopadov regulácie ako aj informovanie o najvýznamnejších medzinárodných aktivitách v oblasti lepšej regulácie.

   Medzi pozvaných hostí, ktorí vystúpili na konferencii, patrili pani Ingrid Brocková, stála predstaviteľka SR pri OECD, pani Zuzana Rusňáková a pán Aleš Pecka, zástupcovia Úradu vlády Českej republiky, pán Juraj Alexander, člen Komisie pre RIA v Českej republike, pani Veronika Surýnková, zástupkyňa Ministerstva priemyslu a obchodu Českej republiky, pán Daniel Trnka z divízie pre regulačnú politiku Sekretariátu OECD a predstavitelia akademickej a podnikateľskej obce na Slovensku, pani Katarína Staroňová z Ústavu verejnej politiky a ekonómie Univerzity Komenského a pán Matúš Pošvanc zo Združenia podnikateľov Slovenska. O záverečné zhrnutie sa postaral pán Róbert Kičina z Podnikateľskej aliancie Slovenska.

  

                                                                                

  Program konferencie (PDF) 

  Agenda lepšej regulácie na Slovensku (PDF)

  Odporúčania Rady OECD pre regulačnú politiku a vládnutie  (PDF)          

    

  Hodnotenie dopadov regulácie (PDF)

  Měření administrativní zátěže podnikatelů v ČR (PDF)

  Problematika hodnocení dopadů v Radě EU z pohledu členského státu (PDF)

  Regulatorní politika a OECD (PDF)

  RIA v České republice (PDF)

  Uplatňovanie agendy lepšej regulácie v Slovenskej republike (PDF)

  Význam agendy Lepšej Regulácie pre podnikateľské prostredie (PDF)

  Význam hodnotenia vplyvov regulácie (RIA) (PDF)


Začiatok stránky